Văn bản chỉ đạo

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
231/KH-UBND 30/06/2022 Kế hoạch triển khai Chương trình số 12-CTr/TU ngày 13/5/2022 của Tỉnh ủy (Khóa XVI) thực hiện Nghị quyết 38/2021/QH15, ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
6406 /UBND-TP 27/06/2022 V/v nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật
05/CĐ-UBND 25/06/2022 Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
6408/UBND-KN1 21/06/2022 V/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy trong mùa nắng nóng năm 2022
209/BC-UBND 16/06/2022 Tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022
218/KH-UBND 08/06/2022 Kế hoạch Dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống lụt bão năm 2022
219/KH-UBND 08/06/2022 Triển khai thực hiện Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
07/CT-UBND 07/06/2022 Về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022
04/CĐ-UBND 06/06/2022 V/v tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
213/KH-UBND 06/06/2022 Thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 (thay thế Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh)
208/KH-UBND 02/06/2022 Tổ chức Tháng hành động phòng, chống ma tuý
205/KH-UBND 02/06/2022 Tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
204/KH-UBND 01/06/2022 Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
199/TB-UBND 01/06/2022 Kết luận của chủ tịch UBND tỉnh N u n V n h n tại cuộc họp nghe báo cáo ý t ởn đồ án Qu hoạch chi tiết Khu dân c phía Đông đường Nguyễn Vịnh, thị trấn Sịa, hu ện Quản Điền (Lần 2)
193/KH-UBND 18/05/2022 Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030, giai đoạn I từ 2022-2025
192/KH-UBND 18/05/2022 Sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025
189/KH-UBND 16/05/2022 Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Khoa học và Công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
188/KH-UBND 16/05/2022 Thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022
03/CĐ-UBND 16/05/2022 Về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em
186/KH-UBND 13/05/2022 Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
184/KH-UBND 10/05/2022 Phòng chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025 tại tỉnh Thừa Thiên Huế
181/KH-UBND 05/05/2022 Phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại tỉnh Thừa Thiên Huế
176/KH-UBND 04/05/2022 Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021
57/KH-BCĐ 29/04/2022 Triển khai nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2022 của Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Thừa Thiên Huế
57/KH-UBND 29/04/2022 Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi, giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
06/CT-UBND 26/04/2022 Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Lễ 30/4, 1/5 và kỳ thi các cấp năm 2022
170/KH-UBND 25/04/2022 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022
164/KH-UBND 21/04/2022 Triển khai Đề án thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2025
124 /KH-UBND 18/04/2022 Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
157/KH-UBND 15/04/2022 Thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Tổng cộng9138
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị