Văn bản chỉ đạo

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
6822/UBND-GT 03/08/2021 V/v thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn, hiệu quả phòng chống dịch Covid-19 theo quy định chung của tỉnh và của Quốc gia
320/TB-UBND 03/08/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp rà soát, đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 02/8/2021
6838/UBND-GD 03/08/2021 Về việc tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19
6824/UBND-NN 03/08/2021 V/v hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid-19
6832 /UBND-GT 03/08/2021 V/v phối hợp triển khai, đảm bảo các điều kiện để đưa các Chốt kiểm soát y tế mới xây dựng dọc QL1 đoạn qua huyện Phong Điền và Phú Lộc vào hoạt động, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid -19
6840/UBND-CT 03/08/2021 V/v xây dựng Kế hoạch, kịch bản phương án đảm bảo lưu thông, cung ứng hàng hóa thiết yếu
253/KH-UBND 31/07/2021 Triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022
254/KH-UBND 31/07/2021 Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021
6572/UBND-GD 31/07/2021 Về việc lập danh sách cán bộ sẵn sàng tham gia tuyến đầu chống dịch và chính sách hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch
250/KH-UBND 28/07/2021 Duy trì và nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công của tỉnh năm 2021
251/KH-UBND 28/07/2021 Duy trì Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và nâng cao Chỉ số SIPAS năm 2021 của tỉnh
245/KH- 22/07/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.
298/TB-UBND 21/07/2021 Thông báo Nội dung, kết quả làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại buổi tiếp công dân định kỳ ở Trụ sở Tiếp công dân tỉnh vào ngày 15/7/2021
20/CT-UBND 21/07/2021 Tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
244/KH-UBND 19/07/2021 Kế hoạch triển khai chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh qua hệ thống Bưu điện và đẩy mạnh giải pháp không dùng tiền mặt.
242/KH-UBND 16/07/2021 Tiếp nhận công dân bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trở về Thành phố Hồ Chí Minh
240/KH-UBND 16/07/2021 Thành lập bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tại Chân Mây
241/KH-UBND 16/07/2021 Thành lập bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tại Hương Sơ
236/KH-UBND 15/07/2021 Chương trình việc làm tỉnh giai đoạn 2021 – 2025
237/KH-UBND 15/07/2021 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh “Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2021 – 2025”
235/KH-UBND 14/07/2021 V/v triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
234/KH-UBND 13/07/2021 Thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
233/KH-UBND 12/07/2021 Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng con dấu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
230/KH-UBND 08/07/2021 Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 152-KH/TU ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
228/KH-UBND 07/07/2021 Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
227/KH-UBND 07/07/2021 Ứng dụng Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số ngành Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
13/CĐ-UBND 07/07/2021 Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
103/TB-BCĐ 07/07/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp rà soát, đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 05/7/2021
5775/UBND-GD 05/07/2021 Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covia-19 và phát triển kinh tế - xã hội
12/CĐ-UBND 04/07/2021 Triển khai các giải pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19
Tổng cộng8929
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị