Văn bản chỉ đạo

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
211/KH-UBND 24/09/2020 Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020
212/KH-UBND 24/09/2020 Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
210/KH-UBND 23/09/2020 Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn và triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019
175/TB-BCĐ 22/09/2020 Dở bỏ hạn chế khu vực kiểm soát công dân về từ vùng dịch
209/KH-UBND 21/09/2020 Kế hoạch Phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
11/CĐ-UBND 18/09/2020 Về việc khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra
10/CĐ-UBND 16/09/2020 Về việc tăng cường chỉ đạo ứng phó với bão số 5
182/TB-UBND 16/09/2020 Mộ số biện pháp kiểm soát công dân về từ vùng dịch
311/BC-UBND 15/09/2020 Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2019
206/KH-UBND 15/09/2020 Tổ chức tập huấn triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện Tiêu chí An toàn phòng cháy, chữa cháy cấp xã trên địa bàn tỉnh
176/TB-BCĐ 15/09/2020 Một số biện pháp kiểm soát công dân về từ vùng dịch
363/TB-UBND 11/09/2020 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống Covid - 19 tỉnh
203/KH-UBND 09/09/2020 Tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020
204/KH-UBND 09/09/2020 Kế hoạch nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai cho các địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020-2025
201/KH-UBND 08/09/2020 Kế hoạch tổ Diễn đàn “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
200/KH-UBND 05/09/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 115/NQ-CP ngày 06/8/2020 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam
355/TB-UBND 05/09/2020 Kết luận của đồng chí Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp soát xét công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh
20/CT-UBND 05/09/2020 Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
198/KH-UBND 04/09/2020 Kế hoạch tổng kết thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/1/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020
199/KH-UBND 04/09/2020 Kế hoạch tháng hành động vì người cao tuổi Thừa Thiên Huế năm 2020
170/CV-BCĐ 03/09/2020 Về việc thống nhất điều chỉnh, kiện toàn lại vị trí, hoạt động tại các chốt kiểm soát y tế về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
194/KH-UBND 02/09/2020 Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ Ĩ năm 2021-2022
166/TB-BCĐ 31/08/2020 Dỡ bỏ hạn chế khu vực kiểm soát công dân về từ vùng có dịch
166/TB-BCĐ 31/08/2020 Dỡ bỏ hạn chế khu vực kiểm soát công dân về từ vùng có dịch
352/TB-UBND 31/08/2020 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh
164/CV-BCĐ 29/08/2020 Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Thừa Thiên Huế
163/HĐ-BCĐ 27/08/2020 Thủ tục cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân từ các vùng có dịch có nhu cầu đến Thừa Thiên Huế thực thi công vụ
191/KH-UBND 24/08/2020 Tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân
19/CT-UBND 24/08/2020 Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật
188/KH-UBND 21/08/2020 Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp đối với người khuyết tật giai đoạn 2021-2025
Tổng cộng8579
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị