Văn bản chỉ đạo

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
11256/UBND-Vh 24/11/2021 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch vụ bệnh mùa đông xuân năm 2021-2022
359/KH-UBND 19/11/2021 Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
358/KH-UBND 19/11/2021 Tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của tỉnh Thừa Thiên Huế
356/KH-UBND 17/11/2021 Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
354/KH-UBND 15/11/2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022
180/TB-BCĐ 12/11/2021 Điều chỉnh một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
350/KH-UBND 11/11/2021 Triển khai thực hiện Kế hoạch liên kết phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung giai đoạn 2021 – 2025
348/KH-UBND 09/11/2021 kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế
177/Tb-BCĐ 06/11/2021 Điều chỉnh một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
342/KH-UBND 02/11/2021 Thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 – 2025
343/KH-UBND 02/11/2021 Triển khai “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
340/KH-UBND 01/11/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình “Sóng và Máy tính cho em”
339/KH-UBND 30/10/2021 Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
338/KH-UBND 28/10/2021 Thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
10202/UBND-VH 28/10/2021 Về việc công nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 trên ứng dụng PC-COVID quốc gia và Hue-S
337/KH-UBND 28/10/2021 Triển khai thực hiện Đề án nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
323/KH-UBND 27/10/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19
319/KH-UBND 27/10/2021 Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh của tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
336/KH-UBND 27/10/2021 Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”
334/KH-UBND 27/10/2021 Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
10109/UBND-HCC 26/10/2021 Về việc triển khai thực hiện "Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia"
329/KH-UBND 25/10/2021 Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 (từ ngày 15/11- 15/12/2021)
17/CĐ-UBND 23/10/2021 Về việc chủ động triển khai công tác ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt
320/KH-UBND 18/10/2021 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 03/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19
9779/UBND-CN 17/10/2021 V/v tăng cường triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh
16/CĐ-UBND 17/10/2021 Về việc chủ động triển khai công tác ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt
9780/UBND-CN 17/10/2021 V/v tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19
316/KH-UBND 15/10/2021 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
317/KH-UBND 15/10/2021 Về việc triển khai Chương trình số 06-CTr/TU ngày 18/5/2021 của Tỉnh ủy (khóa XVI) thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
9681/UBND-VH 15/10/2021 Về việc hướng dẫn một số biện pháp y tế đối với người đến/trở về tỉnh Thừa Thiên Huế từ các tỉnh, thành khác
Tổng cộng9010
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị