Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Danh sách chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học

STT Mã đề tài Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 2018.031 Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống cây rau má tại huyện Quảng Điền. 2020 - 2021 Khoa học Kỹ thuật Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế
2 2020.030 Nghiên cứu giải pháp quy hoạch và phát triển tài nguyên dược liệu theo các tiểu vùng sinh thái khác nhau của tỉnh Thừa Thiên Huế. 2020 - 2021 Khoa học Kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý tài nguyên
3 2020.029 Vận hành mạng lưới đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế 2020 - 2021 Khoa học Kỹ thuật Trung tâm Giám sát, Điều hành Đô thị thông minh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh TT Huế
4 2020.026 Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm có giá trị cao từ cây atiso đỏ tại Phong Điền, Thừa Thiên Huế 2020 - 2021 Khoa học Kỹ thuật Trường Đại học Nông lâm Huế
5 2020.028 Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng không gian phố cổ Gia Hội thành tuyến phố thương mại du lịch đặc trưng của thành phố Huế 2020 - 2021 Công nghiệp - Thương mại Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
6 2020.025 Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 và định hướng năm 2030 2020 - 2021 Tổ chức - Hành chính
7 2017.031 Công tác phát triển đảng viên ở các xã bãi ngang ven biển trên địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 2017 - 2017 Tổ chức - Hành chính Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh
8 2017-007 Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 2017 - 2019 Tổ chức - Hành chính Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
9 2016-008 Nghiên cứu kháng thể kháng GAD ở bệnh nhân đái tháo đường không thừa cân, béo phì tại tỉnh Thừa Thiên Huế 2017 - 2019 Khoa học Y Dược Bệnh viện Trung ương Huế
10 2018.030 Đảng bộ các cấp trên địa bàn thị xã Hương Thủy lãnh đạo bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cầu Ngói Thanh Toàn trong giai đoạn hiện nay 2018 - 2018 Xã hội Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh
Tổng cộng204   Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối