Danh sách chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học

Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm

Năm 2018

STT Tên đề tài, dự án Cấp Lĩnh vực Cơ quan chủ trì Trạng thái
1 Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cơ sở Tổ chức - Hành chính Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh Đang nghiên cứu
2 Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Cơ sở Tổ chức - Hành chính Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Đang nghiên cứu
3 Nghiên cứu sinh kế bền vững của hộ nuôi trồng thủy sản vùng đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế.. Cơ sở Khoa học Nông nghiệp UBND thị xã Hương Trà Đang nghiên cứu
4 Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về xây dựng văn hoá doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Cơ sở Khoa học xã hội nhân văn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Đang nghiên cứu
5 Nâng cao vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch văn hóa tại tỉnh Thừa Thiên Huế Cơ sở Khoa học xã hội nhân văn Hội Nữ trí thức tỉnh Thừa Thiên Huế Đang nghiên cứu
6 Xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm vải zèng A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Cơ sở Công nghiệp - Thương mại Ủy ban nhân dân huyện A Lưới Đang nghiên cứu
7 Nghiên cứu đánh giá và đề xuất công nghệ nuôi hàu “thân thiện môi trường” tại đầm Lập An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tỉnh Tài nguyên - Môi trường Đang nghiên cứu
8 Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật tạo đường hầm ống mật chủ-túi mật-da trong điều trị sỏi đường mật trong và ngoài gan tại Bệnh viện Trung Ương Huế. Tỉnh Khoa học Y Dược Bệnh viện Trung ương Huế Đang nghiên cứu
9 Nghiên cứu xây dựng mô hình công sở và chính quyền điện tử di động (mOffice) tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tỉnh Thông tin - Truyền thông Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế Đang nghiên cứu
10 Nghiên cứu biên soạn Ngữ pháp tiếng Pa Cô – Ta Ôi Tỉnh Khoa học xã hội nhân văn Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam Đang nghiên cứu
Tổng cộng48   Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối