Văn bản do Bộ KH và CN ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
03/2021/TT-BKHCN 11/06/2021 Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
07/2020/TT-BKHCN 11/12/2020 Hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
05/2020/TT-BKHCN 30/10/2020 Quy định về an toàn hạt nhân đối với cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu
05/2020/TT-BKHCN 30/10/2020 Quy định về an toàn hạt nhân đối với cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu
02/2020/TT-BKHCN 10/08/2020 Hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 41 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
02/2020/TT-BKHCN 10/08/2020 Hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 41 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
03/2020/TT-BKHCN 10/08/2020 Ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ"
03/2020/TT-BKHCN 10/08/2020 Ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ"
01/2020/TT-BKHCN 20/01/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
01/2020/TT-BKHCN 20/01/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
16/2018/TT-BKHCN 29/11/2019 V.v quy định hoạt động, phối hợp trong mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành...
07/2019/TT-BKHCN 26/07/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.
05/2019/TT-BKHCN 26/06/2019 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa
04/2019/TT-BKHCN 26/06/2019 Quy định sử dụng hóa chất để thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học.
02/2019/TT-BKHCN 03/06/2019 Ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao.
01/2019/TT-BKHCN 30/05/2019 Quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
13/2018/TT-BKHCN 05/09/2018 V.v sửa đổi, bổ sung một số điều của TTLT 13/2014/TT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2017 của Bộ trưởng BKHCN và Bộ trưởng BYT
12/2018/TT-BKHCN 31/08/2018 V.v quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Qũy phát triển KHCN quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ KHCN...
11/2018/TT-BKHCN 06/08/2018 V.v quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục
10/2018/TT-BKHCN 01/07/2018 V.v sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 06/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018
08/2018/TT-BKHCN 15/06/2018 V.v sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 6 TT 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng BKHCN
04/2018/TT-BKHCN 15/05/2018 V.v quy định các cuộc điều tra thống kê KHCN ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia
03/2018/TT-BKHCN 15/05/2018 V.v ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KHCN và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về KHCN
06/2018/TT-BKHCN 15/05/2018 V.v ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn dộng cơ đốt trong
05/2018/TT-BKHCN 15/05/2018 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ
02/2018/TT-BKHCN 15/05/2018 V.v quy định chế độ báo cáo thực hiện HĐ chuyển giao công nghệ thuộc danh mục CN hạn chế chuyển giao, mẫu văn bản trong hoạt động, cấp GP chuyển giao công nghệ...
01/2018/TT-BKHCN 12/04/2018 V.v quy định tổ chức quản lý đề án Hỗ trợ hệ sinh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025
17/2017/TT-BKHCN 29/12/2017 V.v quy định quản lý chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020
15/2017/TT-BKHCN 05/12/2017 V/v ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị
14/2017/TT-BKHCN 01/12/2017 V.v quy định tiêu chí xác định phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng và danh mục tài liệu, sách báo, tạp chí khoa học...
Tổng cộng128
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị