Loại văn bản Kế hoạch

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
107/KH-UBND 21/03/2023 Triển khai Chương trình phát triển công tác xã hội năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
102 /KH-UBND 17/03/2023 Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
104/KH-UBND 17/03/2023 Triển khai Đề án “Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế” năm 2023
102/KH-UBND 17/03/2023 Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC giai đoạn 2021 - 2025 trong CBCCVC tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
98/KH-UBND 16/03/2023 Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
100/KH-UBND 16/03/2023 Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
99/KH-UBND 16/03/2023 Thực hiện Chương trình cải cách tư pháp năm 2023
85/KH-UBND 10/03/2023 Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 tại tỉnh Thừa Thiên Huế
83/KH-UBND 08/03/2023 Tổ chức thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025”
78/KH-UBND 06/03/2023 Triển khai Chương trình hành động thực hiện một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư năm 2023
75/KH-UBND 04/03/2023 Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
71/KH-UBND 03/03/2023 Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
70/KH-UBND 02/03/2023 Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ở người trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
58/KH-UBND 28/02/2023 Thực hiện Đề án “Phát triển vùng nguyên liệu và các sản phẩm dược liệu gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030”, năm 2023
66/KH-UBND 28/02/2023 Phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
59/KH-UBND 23/02/2023 Tổ chức “Hội thi thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2023”
32/KH-UBND 21/02/2023 Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
53/KH-UBND 21/02/2023 Triển khai Đề án Cố đô Khởi nghiệp năm 2023
54/KH-UBND 21/02/2023 Tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023
52/KH-UBND 20/02/2023 Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 29/12/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
49/KH-UBND 17/02/2023 Xây dựng xã, phường, thị trấn cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
48/KH-UBND 16/02/2023 Thực hiện công tác phòng, chống ma tuý năm 2023
44/KH-UBND 15/02/2023 Triển khai Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
43/KH-UBND 15/02/2023 Phòng, chống, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2023
39/KH-UBND 13/02/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
58/KH-UBND 13/02/2023 Thực hiện Đề án “Phát triển vùng nguyên liệu và các sản phẩm dược liệu gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030”, năm 2023
38/KH-UBND 13/02/2023 Kế hoạch đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
34/KH-UBND 13/02/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023
37/KH-UBND 13/02/2023 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023
36/KH-UBND 13/02/2023 Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Tổng cộng1678
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị