Loại văn bản Kế hoạch

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
219/KH-UBND 09/10/2020 Hành động thực hiện Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế
220/KH-UBND 09/10/2020 Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020 - 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế
218/KH-UBND 08/10/2020 Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 (từ ngày 15/11- 15/12/2020)
217/KH-UBND 05/10/2020 Kế hoạch thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
216/KH-UBND 01/10/2020 Tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến tránh Huế ( QL1) giai đoạn 2020 - 2021
216/KH-UBND 01/10/2020 Tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến tránh Huế (QL1) giai đoạn 2020 -2021
213/KH-UBND 25/09/2020 Kế hoạch phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn các loài keo giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
212/KH-UBND 24/09/2020 Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
211/KH-UBND 24/09/2020 Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020
210/KH-UBND 23/09/2020 Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn và triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019
209/KH-UBND 21/09/2020 Kế hoạch Phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
206/KH-UBND 15/09/2020 Tổ chức tập huấn triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện Tiêu chí An toàn phòng cháy, chữa cháy cấp xã trên địa bàn tỉnh
203/KH-UBND 09/09/2020 Tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020
204/KH-UBND 09/09/2020 Kế hoạch nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai cho các địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020-2025
201/KH-UBND 08/09/2020 Kế hoạch tổ Diễn đàn “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
200/KH-UBND 05/09/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 115/NQ-CP ngày 06/8/2020 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam
198/KH-UBND 04/09/2020 Kế hoạch tổng kết thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/1/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020
199/KH-UBND 04/09/2020 Kế hoạch tháng hành động vì người cao tuổi Thừa Thiên Huế năm 2020
194/KH-UBND 02/09/2020 Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ Ĩ năm 2021-2022
196/KH-UBND 01/09/2020 Thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu âu (EVFTA) của tỉnh Thừa Thiên Huế
191/KH-UBND 24/08/2020 Tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân
187/KH-UBND 21/08/2020 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực
188/KH-UBND 21/08/2020 Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp đối với người khuyết tật giai đoạn 2021-2025
185/KH-UBND 19/08/2020 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 9/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
186/KH-UBND 19/08/2020 Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý chất lượng, đảm bảo vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
183/KH-UBND 14/08/2020 Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh năm 2020
184/KH-UBND 14/08/2020 Tổng kết 05 năm thi hành Luật Công chứng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
182/KH-UBND 03/08/2020 Tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
181./KH-UBND 30/07/2020 Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030
179/KH-UBND 28/07/2020 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 25/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước
Tổng cộng1177
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị