Loại văn bản Kế hoạch

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/KH-UBND 14/01/2021 Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
12/KH-UBND 14/01/2021 Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021
11/KH-UBND 13/01/2021 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
09/KH-UBND 11/01/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
05/KH-UBND 05/01/2021 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn năm 2021
01/KH-UBND 04/01/2021 Triển khai nền tảng Hue-S, liên thông với các hệ thống phổ biến trong thanh toán không dùng tiền mặt năm 2021
02/KH-UBND 04/01/2021 Công tác văn thư, lưu trữ năm 2021
288/KH-UBND 31/12/2020 Kế hoạch thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
293/KH-UBND 31/12/2020 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
295/KH-UBND 31/12/2020 Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
292/KH-UBND 31/12/2020 Kế hoạch thực hiện công tác quản lý về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
289/KH-UBND 31/12/2020 Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
296/KH-UBND 31/12/2020 Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
291/KH-UBND 31/12/2020 Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
294/KH-UBND 31/12/2020 Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
286/KH-UBND 29/12/2020 Triển khai chiến lược Hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
286/KH-UBND 29/12/2020 Kế hoạch Triển khai chiến lược Hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
284/UBND-KH 28/12/2020 Cải tạo, chỉnh trang, ngầm hóa cáp, dây thuê bao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025
283/KH-UBND 28/12/2020 Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
285/KH-UBND 28/12/2020 Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
282/KH-UBND 28/12/2020 Triển khai thực hiện Chương trinh trọng điểm năm 2021 về phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp
281/KH-UBND 26/12/2020 Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển văn hóa, du lịch - dịch vụ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
277/KH-UBND 25/12/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021
276/KH-UBND 24/12/2020 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
274/KH-UBND 23/12/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh năm 2021
275/KH-UBND 23/12/2020 Triển khai Đề án thiết lập và phát triển Tử sách Huế giai đoạn 2020-2025
273/KH-UBND 22/12/2020 Hoạt động của các khối thi đua năm 2021
224/KH-BCĐ 19/12/2020 Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử
269/KH-UBND 19/12/2020 Kế hoạch Triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế năm 2021”
40/KH-UBND 19/12/2020 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020
Tổng cộng1244
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị