Loại văn bản Kế hoạch

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
245/KH- 22/07/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.
244/KH-UBND 19/07/2021 Kế hoạch triển khai chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh qua hệ thống Bưu điện và đẩy mạnh giải pháp không dùng tiền mặt.
240/KH-UBND 16/07/2021 Thành lập bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tại Chân Mây
241/KH-UBND 16/07/2021 Thành lập bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tại Hương Sơ
242/KH-UBND 16/07/2021 Tiếp nhận công dân bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trở về Thành phố Hồ Chí Minh
237/KH-UBND 15/07/2021 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh “Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2021 – 2025”
236/KH-UBND 15/07/2021 Chương trình việc làm tỉnh giai đoạn 2021 – 2025
235/KH-UBND 14/07/2021 V/v triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
234/KH-UBND 13/07/2021 Thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
233/KH-UBND 12/07/2021 Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng con dấu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
230/KH-UBND 08/07/2021 Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 152-KH/TU ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
228/KH-UBND 07/07/2021 Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
227/KH-UBND 07/07/2021 Ứng dụng Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số ngành Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
224/KH-UBND 30/06/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới
221/KH-UBND 28/06/2021 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021)
98/KH-BCĐ 25/06/2021 Phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
216/KH-UBND 21/06/2021 Thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
217/KH-UBND 21/06/2021 Phối hợp tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII - năm 2021
218/KH-UBND 21/06/2021 Thực hiện Chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
219/KH-UBND 21/06/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
214/KH-UBND 18/06/2021 Thực hiện Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 10/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước”
211/KH-UBND 11/06/2021 Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 05/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030
212/KH-UBND 11/06/2021 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
208/KH-UBND 09/06/2021 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 của HĐND tỉnh về “Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025”
206/KH-UBND 08/06/2021 Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021- 2025
205/KH-UBND 07/06/2021 Kế hoạch Dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống lụt bão năm 2021
201/KH-UBND 02/06/2021 Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) của tỉnh Thừa Thiên Huế
201 /KH-UBND 02/06/2021 Thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) của tỉnh Thừa Thiên Huế
197/KH-UBND 31/05/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 07-KH/TU của Tỉnh ủy về một số vấn đề chính sách xã hội cho giai đoạn 2021- 2025
198/KH-UBND 31/05/2021 Thực hiện việc thu hẹp, giảm, xóa bỏ lối đi tự mở và các vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Tổng cộng1385
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị