Loại văn bản Đề án

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
123/ĐA-UBND 13/05/2020 Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở từ hạng II lên hạng I năm 2020
79/ĐA-UBND 12/11/2008 Thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh Thừa Thiên Huế.
71/ĐA-UBND 30/09/2008 Bổ sung nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế
61/ĐA-UBND 29/11/2007 Về điều chỉnh tăng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã
39/ĐA-UBND 26/06/2007 Sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước đến năm 2010
35/ ĐA-UB 31/03/2004 Đề án tiếp tục đổi mới chính sách để thực hiện pháp luật đất đai tỉnh thừa thiên huế trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiên đại hoá đất nước.
Tổng cộng6
Hiển thị