Tổng cộng: 1 Hiển thị

STT Tên dự thảo Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
1 Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh Mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
2 Nghị quyết sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
3 Quyết định của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất vào khu, cụm công nghiệp 0 góp ý
4 DANH MỤC CÁC KHU VỰC PHẢI THIẾT LẬP HÀNH LANG BẢO VỆ BỜ BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 0 góp ý
5 “Quy định mức chi kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” 0 góp ý
6 Quy định một số chính sách hỗ trợ DNNVV 0 góp ý
7 Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia hoạt động xúc tiến thương mại 0 góp ý
8 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm Chả Huế 0 góp ý
9 Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh 0 góp ý
10 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định quản lý an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
Tổng cộng: 94 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối Hiển thị