Tổng cộng: 1 Hiển thị

STT Tên dự thảo Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
1 Dự thảo Quyết định về việc Quy chế sử dụng tài sản công và mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
2 Quy chuẩn Kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm Nem Huế 4 góp ý
3 Nghị quyết Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 1 góp ý
4 Nghị quyết Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng và chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế 2 góp ý
5 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký biện pháp bảo đảm và phí cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 1 góp ý
6 Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 1 góp ý
7 Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu tài sản công tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
8 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 3 góp ý
9 Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
10 Lấy ý kiến nhân dân về Thiết kế đô thị các trục đường Lê Lợi, Hùng Vương, Nguyễn Huệ 8 góp ý
Tổng cộng: 76 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối Hiển thị