Tổng cộng: 1 Hiển thị

STT Tên dự thảo Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
1 Nghị quyết Quy định phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
2 Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh Mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
3 Nghị quyết sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
4 Quyết định của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất vào khu, cụm công nghiệp 0 góp ý
5 DANH MỤC CÁC KHU VỰC PHẢI THIẾT LẬP HÀNH LANG BẢO VỆ BỜ BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 0 góp ý
6 “Quy định mức chi kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” 0 góp ý
7 Quy định một số chính sách hỗ trợ DNNVV 0 góp ý
8 Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia hoạt động xúc tiến thương mại 0 góp ý
9 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm Chả Huế 0 góp ý
10 Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh 0 góp ý
Tổng cộng: 95 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối Hiển thị