Tổng cộng: 1 Hiển thị

STT Tên dự thảo Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
1 Nghị quyết Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
2 Nghị quyết Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng và chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
3 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký biện pháp bảo đảm và phí cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
4 Lấy ý kiến nhân dân về Thiết kế đô thị các trục đường Lê Lợi, Hùng Vương, Nguyễn Huệ 8 góp ý
5 Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
6 Quy định về thẩm quyền phê duyệt dự toán và quyết toán các khoản thu, chi từ hoạt động QLDA của các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
7 Kế hoạch thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 1 góp ý
8 Quy chuẩn Kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm Ruốc Huế 0 góp ý
9 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 4 góp ý
10 Quyết định ban hành Quy chế Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
Tổng cộng: 70 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối Hiển thị