STT Tên dự thảo Tham gia góp ý File văn bản Xem các góp ý
Không có dữ liệu
Tổng cộng: 0 Hiển thị

STT Tên dự thảo Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
1 Quyết định của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất vào khu, cụm công nghiệp 0 góp ý
2 DANH MỤC CÁC KHU VỰC PHẢI THIẾT LẬP HÀNH LANG BẢO VỆ BỜ BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 0 góp ý
3 “Quy định mức chi kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” 0 góp ý
4 Quy định một số chính sách hỗ trợ DNNVV 0 góp ý
5 Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia hoạt động xúc tiến thương mại 0 góp ý
6 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm Chả Huế 0 góp ý
7 Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh 0 góp ý
8 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định quản lý an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
9 “Bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” 2 góp ý
10 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng “Con dấu nhận diện sản phẩm đặc sản Huế” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 2 góp ý
Không có dữ liệu
Tổng cộng: 92 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối Hiển thị