Tổng cộng: 2 Hiển thị

STT Tên dự thảo Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định quản lý an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
2 “Bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” 2 góp ý
3 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng “Con dấu nhận diện sản phẩm đặc sản Huế” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 2 góp ý
4 “Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020 - 2030” 3 góp ý
5 Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025. 1 góp ý
6 Quyết định ban hành Quy định quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 3 góp ý
7 Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2019/QĐ- UBND ngày 19 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định việc lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản công nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
8 Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 09/2018/QĐ- UBND ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
9 Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí kinh tế đối với hoạt động khuyến công ban hành kèm theo Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
10 Dự thảo Quyết định về việc Quy chế sử dụng tài sản công và mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
Tổng cộng: 85 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối Hiển thị