STT Tên dự thảo Tham gia góp ý File văn bản Xem các góp ý
Không có dữ liệu
Tổng cộng: 0 Hiển thị

STT Tên dự thảo Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
1 Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
2 Dự thảo Quyết định bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
3 Quy định thực hiện dân chủ về phòng cháy, chữa cháy tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
4 Nghị quyết Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2022-2023 0 góp ý
5 Phát triển Trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học - Huế giai đoạn 2022 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 0 góp ý
6 Phương án sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất 5 năm (2020-2024) 0 góp ý
7 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
8 Quy định về chế độ học bổng đối với lưu học sinh Lào theo chỉ tiêu của tỉnh từ năm học 2022-2023 0 góp ý
9 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
10 Quyết định thay thế Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
Không có dữ liệu
Tổng cộng: 143 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối Hiển thị