Tổng cộng: 1 Hiển thị

STT Tên dự thảo Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
1 Quyết định ban hành Quy định quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
2 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng “Con dấu nhận diện sản phẩm đặc sản Huế” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 0 góp ý
3 Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 09/2018/QĐ- UBND ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
4 Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí kinh tế đối với hoạt động khuyến công ban hành kèm theo Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
5 Dự thảo Quyết định về việc Quy chế sử dụng tài sản công và mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
6 Quy chuẩn Kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm Nem Huế 4 góp ý
7 Nghị quyết Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 1 góp ý
8 Nghị quyết Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng và chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế 2 góp ý
9 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký biện pháp bảo đảm và phí cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 1 góp ý
10 Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 1 góp ý
Tổng cộng: 80 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối Hiển thị