Loại văn bản Chỉ thị

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
21/CT-UBND 13/11/2023 Về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
19 /CT-UBND 03/10/2023 Về việc triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
18 /CT-UBND 25/09/2023 Về tăng cường tuyên truyền, rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm về cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại tỉnh Thừa Thiên Huế
17 /CT-UBND 13/09/2023 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chỉnh phủ về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ
17/CT-UBND 13/09/2023 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chỉnh phủ về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ
16 /CT-UBND 11/07/2023 Về tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và triển khai, cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
15/CT-UBND 06/07/2023 Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
14/CT-UBND 26/06/2023 Về việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
12/CT-UBND 16/06/2023 Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại trên động vật
13 /CT-UBND 16/06/2023 Về việc triển khai rà soát chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân phục vụ triển khai Đề án 06 của Chính phủ
11/CT-UBND 13/06/2023 Về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023
10/CT-UBND. 05/06/2023 Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hiện nay
09/CT-UBND. 01/06/2023 Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
08 /CT-UBND 26/05/2023 Về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo việc cung ứng điện mùa khô năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
08/CT-UBND 22/05/2023 Về việc đẩy mạn tiết kiệm điện và đảm bảo việc cung ứng điện mùa khô năm 2023 trên địa bàn tỉn Thừa Thiện Huế
07/CT-UBND 11/05/2023 Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
06/CT-UBND 06/04/2023 Tăng cường công tác quản lý, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, kiểm soát giết mổ động vật đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm
04/CT-UBND 13/03/2023 Tăng cường phối hợp thực hiện nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng
3/CT-UBND 13/02/2023 Về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh
2/CT-UBND 08/02/2023 Về việc đẩy mạnh, đôn đốc triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
01/CT-UBND 31/01/2023 Về việc đôn đốc, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
17/CT-UBND 30/12/2022 Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
15/CT-UBND 29/12/2022 Về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023
16/CT-UBND 29/12/2022 Về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát thực hiện các chế độ, chính sách đảm bảo an sinh xã hội năm 2023
14/CT-UBND 27/12/2022 Về thực hiện đầu tư công năm 2023
12/CT-UBND 19/12/2022 Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
11/CT-UBND 14/11/2022 Về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn tết Nguyên đán Quý Mão và các sự kiện chính trị, lễ hội lớn năm 2023
10/CT-UBND 20/10/2022 Về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
09/CT-UBND. 17/09/2022 Về việc tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023
08/CT-UBND 21/07/2022 Về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Tổng cộng1450
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị