Văn bản do Bộ Quốc phòng ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
75/2020/TT-BQP 19/06/2020 Quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời gian và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với Dân quân tự vệ
58/2020/TT-BQP 13/05/2020 Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng
57/2020/TT-BQP 13/05/2020 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về Dân quân tự vệ
29/2020/TT-BQP 10/03/2020 Quy định mối quan hệ công tác của ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ
29/2020/TT-BQP 10/03/2020 Quy định mối quan hệ công tác của ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ
25/2020/TT-BQP 07/03/2020 Quy định về xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng
173/2018/TT-BQP 31/12/2018 Công bố danh mục hàng hóa cấm xuất - nhập khẩu của Bộ Quốc Phòng
170/2018/TT-BQP 16/12/2018 V.v hướng dẫn một số điều của NĐ 102/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính phủ quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người VN có công với CM...
148/2018/TT-BQP 04/10/2018 V.v quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ
143/2018/TT-BQP 15/09/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 130/2014/TT-BQP ngày 24 tháng 9 năm 2014 của bộ trưởng bộ quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
3648/QĐ-BQP 04/09/2018 V.v công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của BQP
138/2018/TT-BQP 28/08/2018 Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên
85/2018/TT-BQP 23/06/2018 V.v quy định về quản lý hoạt động VLNCN, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của QBP
162/2017/TT-BQP 30/12/2017 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 151/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật Quân dân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
298/2017/TT-BQP 01/12/2017 V/v hướng dẫn chế độ, chính sách, công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
279/2017/TT-BQP 31/10/2017 Quy định việc thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong quân đội nhân dân
133/2017/TT-BQP 22/05/2017 Quy định chi tiết một số điều tại QĐ số 25/2016/QĐ-TTg của TTCP về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng quốc tế Cam Ranh - BQP
49/2017/TT-BQP 08/03/2017 V/v hướng dẫn thực hiện QĐ 10/2016/QĐ-TTg ngày 03/03/2016 của TTgCP về thực hiện thủ tục BP điện tử cảng biển
40/2017/TT-BQP 23/02/2017 Về việc công bố danh mục cụ thể hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Quốc phòng theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ
40/2017/TT-BQP 23/02/2017 Về việc công bố danh mục cụ thể hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Quốc phòng theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ
35/2017/TT-BQP 12/02/2017 V/v quy định tiêu chuẩn đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục cấp GP cho cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang thiết bị...
161/2016/TT-BQP 21/10/2016 V/V ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mật mã dân sự sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng
162/2016/TT-BQP 21/10/2016 V/V quy định thực hiện một số NĐ 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của CP về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước CHXHCN Việt Nam
130/2016/TT-BQP 10/09/2016 Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
79/2016/TT-BQP 16/06/2016 V/V quy định mối quan hệ công tác của BCH Quân sự xã, phường, thị trấn, BCH Quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cán bộ BCH quân sự bộ, ngành TW, BCH quân sự xã, thị trấn và thôn đội trưởng BCH quân sự cơ quan...
79/2016/TT-BQP 16/06/2016 V/V quy định mối quan hệ công tác của BCH Quân sự xã, phường, thị trấn, BCH Quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cán bộ BCH quân sự bộ, ngành TW, BCH quân sự xã, thị trấn và thôn đội trưởng BCH quân sự cơ quan...
78/2016/TT-BQP 08/06/2016 V/V quy định quy trình xử lý vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng
78/2016/TT-BQP 08/06/2016 V/V quy định quy trình xử lý vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng
40/2014/TT-BQP 04/06/2014 Quy định mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
22/2013/TT-BQP 11/03/2013 về việc quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trong Quân đội
Tổng cộng37
|< < 1 2 > >|
Hiển thị