VĂN BẢN TRONG TUẦN

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
UBND tỉnh
1277 /QĐ-UBND 17/05/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1192 /QĐ-UBND 14/05/2024 Về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm xây dựng và phát triển, giai đoạn 2004-2024.
1250 /QĐ-UBND 14/05/2024 Về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc để quản lý tại khu dân cư Đồng Thanh Niên, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc
1251 /QĐ-UBND 14/05/2024 Về việc giao đất cho Trường Mầm non Hương Hữu tại xã Hương Hữu, huyện Nam Đông để mở rộng cơ sở giáo dục đào tạo
1247 /QĐ-UBND 14/05/2024 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 05 tập thể và 08 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong diễn tập, phòng chống khủng bố tỉnh năm 2024
1258 /QĐ-UBND 14/05/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
1237 /QĐ-UBND 13/05/2024 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 07 tập thể và 11 cá nhân, đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023
21 /GPMT-UBND 13/05/2024 Cấp phép cho Công ty TNHH Chế xuất Billion Max Việt Nam, địa chỉ Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Sài Gòn - Chân Mây, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở Nhà máy Chế xuất Billion Max Việt Nam
1234 /QĐ-UBND 13/05/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thuỷ sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện
199/KH-UBND 13/05/2024 Triển khai thực hiện Quyết định 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ
200/KH-UBND 13/05/2024 Triển khai thực hiện Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
25/2024/QĐ-UBND 13/05/2024 Ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác, kết nối, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1215 /QĐ-UBND 11/05/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
196/KH-UBND 10/05/2024 Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2024
1196 /QĐ-XPHC 10/05/2024 Xử phạt hành chính đối với cá nhân Nguyễn Thị Thanh Tâm
Chính phủ
51/2024/NĐ-CP 15/05/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
49/2024/NĐ-CP 10/05/2024 Quy định về hoạt động thông tin cơ sở
50/2024/NĐ-CP 10/05/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
HĐND tỉnh
05/2024/NQ-HĐND 14/05/2024 Quy định mức thu, nộp Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
40/NQ-HĐND 14/05/2024 Thông qua Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt tiêu chí đô thị loại IV
38/NQ-HĐND 14/05/2024 Về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp
39/NQ-HĐND 14/05/2024 Về việc tán thành chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế
06/2024/NQ-HĐND 14/05/2024 Quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
36/NQ-HĐND 14/05/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
34/NQ-HĐND 14/05/2024 Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương và nguồn kinh phí khắc phục thiên tai năm 2023
35/NQ-HĐND 14/05/2024 Thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2024 (Đợt 1)
37/NQ-HĐND 14/05/2024 Về đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn I,II,III, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
08/2024/NQ-HĐND 14/05/2024 Quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
41/NQ-HĐND 14/05/2024 Về phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
07/2024/NQ-HĐND 14/05/2024 Quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế