VĂN BẢN TRONG TUẦN

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Bộ Tài chính
84/2021/TT-BTC 14/10/2021 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông
83/2021/TT-BTC 04/10/2021 Hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông
Bộ Thông tin và TT
08/2021/TT-BTTTT 14/10/2021 Quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo
UBND tỉnh
2540/QĐ-UBND 12/10/2021 Về việc kiện toàn Hội đồng xét công nhận danh hiệu Nghề truyền thống, Làng nghề và Làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế
65 /2021/QĐ-UBND 12/10/2021 Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
2525/QĐ-UBND 11/10/2021 Về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19
2530 /QĐ-UBND 11/10/2021 Về việc thành lập Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế
2528 /QĐ-UBND 11/10/2021 Về việc cho Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Đông Phước gia hạn thuê đất làm cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng, ngư cụ tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền
2535/QĐ-UBND 11/10/2021 Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thừa Thiên Huế
64/2021/QĐ-UBND 11/10/2021 Bãi bỏ khoản 1, 2, 3, 4, 5, 7 Điều 1 của Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định một số chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ và phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện công tác Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2518/QĐ-UBND 11/10/2021 Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phú Lộc
2517/QĐ-UBND 09/10/2021 Về việc thành lập Bộ phận điều phối oxy y tế phục vụ điều trị người bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2512/QĐ-UBND 09/10/2021 Về việc thành lập Đoàn nhân viên ngành Y tế tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến của Tổng Công ty Becamex Bình Dương
9334/UBND-CN 08/10/2021 Về việc tiếp tục triển khai cấp phát Thẻ và giám sát Thẻ kiểm soát dịch bệnh.
2505/QĐ-UBND 08/10/2021 Phê duyệt kết quả Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI, năm 2021
2497/QĐ-UBND 07/10/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Khen Biên phòng thực hiện Nghị định 112)
9298 /UBND-TĐKT 07/10/2021 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 của Thanh Tra Chính phủ
306/CTr-UBND 07/10/2021 Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về du lịch giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030
2490/QĐ-UBND 06/10/2021 Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 10) tại phường Hương Sơ, thành phố Huế
2491/QĐ-UBND 06/10/2021 Điều chỉnh các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà
2492/QĐ-UBND 06/10/2021 Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ủy ban nhân dân phường Thủy Phương để đầu tư xây dựng công trình đường bê tông hạ tầng Tổ 8, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy
450/TB-UBND 06/10/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các cấp ngày 04/10/2021
2488/QĐ-UBND 06/10/2021 Về việc tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh
2489/QĐ-UBND 06/10/2021 Về việc công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm học 2020-2021
15/CĐ-UBND 06/10/2021 Về việc triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn
2484/QĐ-UBND 05/10/2021 Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phú Lộc
2480/QĐ-UBND 05/10/2021 Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn thị xã Hương Thủy
2479/QĐ-UBND 05/10/2021 Điều chỉnh các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Lộc
2475/QĐ-UBND 04/10/2021 Về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tạiKhu dân cư thôn Trung Thạnh, xã Phong Chương, huyện Phong Điền
63/2021/QĐ-UBND 04/10/2021 Quyết định ban hành Quy định xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách Huế, Tủ sách Huế điện tử
61/2021/QĐ-UBND 04/10/2021 Ban hành Quy định về quản lý hoạt động vận tải khách du lịch bằng đường thuỷ nội và phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
9181/UBND-ĐC 04/10/2021 V/v hướng dẫn trình tự thủ tục hỗ trợ thực hiện thỏa thuận bồi thường với người sử dụng đất để triển khai dự án đầu tư
9166 /UBND-NN 04/10/2021 V/v triển hai th c hiện đề án Hưởng ứng trồng một tỷ xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh
62/2021/QĐ-UBND 04/10/2021 Ban hành Quy định Quản lý, vận hành và tích hợp ứng dụng Hue-S
Thủ tướng Chính phủ
31/2021/QĐ-TTg 11/10/2021 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia
30/2021/QĐ-TTg 10/10/2021 Về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022
29/2021/QĐ-TTg 06/10/2021 Quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt
Bộ Giáo dục và Đào tạo
27/2021/TT-BGDĐT 07/10/2021 Ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài
Bộ Quốc phòng
129/2021/TT-BQP 06/10/2021 Ban hành Quy trình quản lý chất lượng trong điều tra, khảo sát và rà phá bom mìn vật nổ
Bộ VH, TT và DL
11/2021/TT-BVHTTDL 06/10/2021 Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch