VĂN BẢN TRONG TUẦN

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
UBND tỉnh
1128/QĐ-UBND 11/05/2022 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện/Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh/huyện/Sở Lao động – Thương binh và Xã hội/UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh
1126/QĐ-UBND 11/05/2022 Công bố mở vùng hoạt động vui chơi, giải trí nước trên sông Hương cho các phương tiện không gắn động cơ
24/2022/QĐ-UBND 11/05/2022 Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế: số 28/2010/QĐ-UBND, số 67/2016/QĐ-UBND, số 80/2016/QĐ-UBND, số 63/2017/QĐ-UBND, số 64/2017/QĐ-UBND
1124/QĐ-UBND 11/05/2022 Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Trường Sơn và cho Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước thuê đất để nuôi trồng thủy sản tại xã Điền Môn và xã Điền Hương, huyện Phong Điền ( Diện tích 591.109 m2)
23/2022/QĐ-UBND 10/05/2022 Ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1113/QĐ-UBND 10/05/2022 Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Trường Sơn và cho Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước thuê đất để nuôi trồng thủy sản tại xã Điền Hòa và xã Điền Lộc, huyện Phong Điền ( Diện tích 195.821,5 m2)
184/KH-UBND 10/05/2022 Phòng chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025 tại tỉnh Thừa Thiên Huế
1104/QĐ-UBND 09/05/2022 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Khen em học sinh Trần Lê Bửu Tánh
1106/QĐ-UBND 09/05/2022 Về việc thu hồi và cho Công ty cổ phần Tập đoàn Ân Nam thuê đất để làm văn phòng làm việc tại 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế ( Diện tích 748,0 m2)
1103/QĐ-UBND 09/05/2022 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 03 tập thể và 24 cá nhân thuộc Bệnh viện Trung ương Huế, đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện ca ghép tim xuyên Việt đặc biệt ngày 06/5/2022
Bộ Giáo dục và Đào tạo
06/2022/TT-BGDĐT 11/05/2022 Hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
05/2022/TT-BKHĐT 10/05/2022 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thủ tướng Chính phủ
12/2022/QĐ-TTg 09/05/2022 Quy định về trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp Thư phản đối, không phản đối hoạt động khu vực tư nhân tại Việt Nam của các tổ chức tài chính quốc tế
13/2022/QĐ-TTg 09/05/2022 Về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp