VĂN BẢN TRONG TUẦN

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Bộ Tài chính
63/2020/TT-BTC 10/08/2020 HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
72/2020/TT-BTC 31/07/2020 Bãi bỏ Thông tư số 84/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ
71/2020/TT-BTC 30/07/2020 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023
UBND tỉnh
7041/UBND-GD 07/08/2020 Về việc kiểm soát người từ các vùng dịch đến Thừa Thiên Huế bằng đường sắt
05/08/2020 05/08/2020 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (chuyên án ma túy 520H)
1990/QĐ-UBND 05/08/2020 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (khen dự án trường sơn xanh)
1985/QĐ-UBND 05/08/2020 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (khen chuyên án lừa đảo qua mạng)
1974/QĐ-UBND 04/08/2020 Về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ( Diện tích 2.264,9 m2)
1972/QĐ-UBND 04/08/2020 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh
1968/QĐ-UBND 04/08/2020 Về việc cho Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong thuê đất để làm trụ sở làm việc tại xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy ( Diện tích 4.010 m2)
1973/QĐ-UBND 04/08/2020 Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam Đông
1969/QĐ-UBND 04/08/2020 Về việc cho Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong thuê đất để làm trạm bảo vệ rừng tại xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy
43/2020/QĐ-UBND 04/08/2020 Ban hành Quy định triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Thừa Thiên Huế
1937/QĐ-UBND 03/08/2020 Về việc cho Công ty Cổ phần đầu tư Đoàn Sơn Thủy thuê đất để xây dựng Nhà máy điện mặt trời Phong Điền II tại xã Phong Chương, huyện Phong Điền ( Diện tích 583.209,5 m2)
6882/UBND-VH 03/08/2020 Về việc tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bện COVID-19 trên địa bàn tỉnh
1964/QĐ-UBND 03/08/2020 Về việc điều chỉnh thông tin kêu gọi đầu tư dự án Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
182/KH-UBND 03/08/2020 Tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
1963/QĐ-UBND 03/08/2020 Ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam và lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế
08/CĐ-UBND 03/08/2020 Về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 trong các khu công nghiệp, khu kinh tế
1958/QĐ-UBND 03/08/2020 Về việc thu hồi và cho Công ty Cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam thuê đất để đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tứ Hạ đợt 2, giai đoạn 1 tại phường Hương Văn, thị xã Hương Trà ( Diện tích 53.495,8 m2)
6847/UBND-GT 02/08/2020 Về việc tiếp tục thực hiện công tác quản lý phương tiện vận tải bằng ô tô ra vào Thừa Thiên Huế, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19
1950/QĐ-UBND 31/07/2020 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ
1951/QĐ-UBND 31/07/2020 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế
1956/QĐ-UBND 31/07/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
1943/QĐ-UBND 31/07/2020 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (khen thành lập Quỹ bảo trợ trẻ em)
6824/UBND-GD 31/07/2020 Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
1947/QĐ-UBND 31/07/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
1923/QĐ-UBND 30/07/2020 Về việc cho Ban quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung thuê đất để xây dựng đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp phân phối công trình cấp điện tại xã Phong Chương, huyện Phong Điền thuộc Tiểu dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện tỉnh Thừa Thiên Huế ( Diện tích 71,7 m2)
128/QĐ-BCĐ 30/07/2020 Về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động trong ngành giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
1925/QĐ-UBND 30/07/2020 Về việc thu hồi và cho Ban quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung thuê đất để xây dựng đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp phân phối công trình cấp điện tại xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền thuộc Tiểu dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện tỉnh Thừa Thiên Huế
1922/QĐ-UBND 30/07/2020 Về việc thu hồi và cho Ban quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung thuê đất để xây dựng đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp phân phối công trình cấp điện tại xã Phong Bình, huyện Phong Điền thuộc Tiểu dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện tỉnh Thừa Thiên Huế ( diện tích 1,8 m2)
1915/QĐ-UBND 30/07/2020 Về việc thu hồi và cho Ban quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung thuê đất để xây dựng đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp phân phối công trình cấp điện tại phường Trường An, thành phố Huế thuộc Tiểu dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện tỉnh Thừa Thiên Huế ( Diện tích 341,6 m2)
1921/QĐ-UBND 30/07/2020 Về việc thu hồi và cho Ban quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung thuê đất để xây dựng đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp phân phối công trình cấp điện tại xã Điền Hương, huyện Phong Điền thuộc Tiểu dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện tỉnh Thừa Thiên Huế ( Diện tích 4,0 m2)
1918/QĐ-UBND 30/07/2020 Về việc cho Ban quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung thuê đất để xây dựng đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp phân phối công trình cấp điện tại phường An Cựu, thành phố Huế thuộc Tiểu dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện tỉnh Thừa Thiên Huế ( Diện tích 22,5 m2)
1926/QĐ-UBND 30/07/2020 Về việc cho Ban quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung thuê đất để xây dựng đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp phân phối công trình cấp điện tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền thuộc Tiểu dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện tỉnh Thừa Thiên Huế
1913/QĐ-UBND 30/07/2020 Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế tại 23 Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế ( Diện tích 734 m2)
1927/QĐ-UBND 30/07/2020 Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Huế
1919/QĐ-UBND 30/07/2020 Về việc cho Ban quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung thuê đất để xây dựng đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp phân phối công trình cấp điện tại xã Điền Hải, huyện Phong Điền thuộc Tiểu dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện tỉnh Thừa Thiên Huế ( Diện tích 29,9 m2)
6751/UBND-CT 30/07/2020 Về việc triển khai ứng dụng Bluezone
1940/QĐ-UBND 30/07/2020 Về việc thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cồn Sầy
1924/QĐ-UBND 30/07/2020 Về việc cho Ban quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung thuê đất để xây dựng đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp phân phối công trình cấp điện tại xã Phong Hải, huyện Phong Điền thuộc Tiểu dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện tỉnh Thừa Thiên Huế
6752/UBND-CT 30/07/2020 Về việc khẩn trương tăng cường các giải pháp khai báo y tế toàn dân
181./KH-UBND 30/07/2020 Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030
127/QĐ-BCĐ 30/07/2020 Về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch COVID – 19 tại nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1914/QĐ-UBND 30/07/2020 Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế tại 42 Phan Chu Trinh, phường Trường An, thành phố Huế ( Diện tích 1.464 m2 )
1917/QĐ-UBND 30/07/2020 Về việc thu hồi và cho Ban quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung thuê đất để xây dựng đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp phân phối công trình cấp điện tại phường An Tây, thành phố Huế thuộc Tiểu dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện tỉnh Thừa Thiên Huế ( Diện tích 2,0 m2)
1920/QĐ-UBND 30/07/2020 Về việc cho Ban quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung thuê đất để xây dựng đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp phân phối công trình cấp điện tại xã Điền Hòa, huyện Phong Điền thuộc Tiểu dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện tỉnh Thừa Thiên Huế ( Diện tích 7,8 m2)
Thủ tướng Chính phủ
21/2020/QĐ-TTg 05/08/2020 Về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
Chính phủ
89/2020/NĐ-CP 04/08/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam