VĂN BẢN TRONG TUẦN

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
UBND tỉnh
1859/QĐ-UBND 29/07/2021 Về việc kiện toàn Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1834/QĐ-UBND 28/07/2021 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế
1797/QĐ-UBND 27/07/2021 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế
1825/QĐ-UBND 27/07/2021 Kiện toàn Ban Chỉ đạo ứng phó sự cố hoá chất tỉnh Thừa Thiên Huế
1818/QĐ-UBND 27/07/2021 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Thừa Thiên Huế
1813/QĐ-UBND 26/07/2021 Về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Quý Hưng thuê đất để khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp (giai đoạn 1) tại khu vực thôn Hiền Sỹ, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền phục vụ thi công dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, dự án mở rộng nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Phú Bài và dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)
1815/QĐ-UBND 26/07/2021 Thành lập Đoàn cán bộ ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch COVID-19
111/QĐ-BCĐ 24/07/2021 Về việc kích hoạt trở lại cơ sở cách ly y tế tập trung có thu phí tại Khu du lịch Sun anh Sea
1803/QĐ-UBND 23/07/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Khen chữa cháy rừng)
1802/QĐ-UBND 23/07/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm học 2020 - 2021 cho ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang
1805/QĐ-UBND 23/07/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm học 2020 - 2021 cho ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền
1804/QĐ-UBND 23/07/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm học 2020 - 2021 cho ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền
245/KH- 22/07/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.
1787/QĐ-UBND 22/07/2021 Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng số 32 Hà Nội tại phường Phú Hòa (nay là phường Đông Ba), thành phố Huế
1790/QĐ-UBND 22/07/2021 Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện 06 công trình, dự án trong năm 2021 trên địa bàn huyện Phong Điền
1792/QĐ-UBND 22/07/2021 Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 09 lô đất tại phường An Tây, thành phố Huế
1786/QĐ-UBND 22/07/2021 Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng số 32 Hà Nội tại phường An Tây, thành phố Huế
1778/QĐ-UBND 21/07/2021 Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
20/CT-UBND 21/07/2021 Tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
1775/QĐ-UBND 21/07/2021 Về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2020 - 2021 cho ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang
298/TB-UBND 21/07/2021 Thông báo Nội dung, kết quả làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại buổi tiếp công dân định kỳ ở Trụ sở Tiếp công dân tỉnh vào ngày 15/7/2021
1774/QĐ-UBND 21/07/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm học 2020 - 2021 cho ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc
1691/QĐ-UBND 20/07/2021 Phê duyệt Đề án “Phát triển ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế thành ngành kinh tế mũi nhọn”
1763/QĐ-UBND 20/07/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Khen Thưởng công an huyện Phú Lộc)
44/2021/QĐ-UBND 20/07/2021 Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế
1762/QĐ-UBND 20/07/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Khen chữa cháy công ty Thiên An Phát)
1757/QĐ-UBND 19/07/2021 Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế tại xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc và giao đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc quản lý ( Diện tích 14.016,3 m2)
244/KH-UBND 19/07/2021 Kế hoạch triển khai chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh qua hệ thống Bưu điện và đẩy mạnh giải pháp không dùng tiền mặt.
1749/QĐ-UBND 19/07/2021 Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất
Chính phủ
76/2021/NĐ-CP 28/07/2021 Quy định tiêu chí phân loại cảng biển
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
70/2021/NĐ-CP 20/07/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo
Bộ NN và PTNT
07/2021/TT-BNNPTNT 26/07/2021 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 24 mét"
Bộ Quốc phòng
102/2021/TT-BQP 22/07/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 102/2016/TT-BQP ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng; được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 172/2018/TT-BQP ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Bộ VH, TT và DL
06/2021/TT-BVHTTDL 22/07/2021 Quy định tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên thể thao thành tích cao
Thủ tướng Chính phủ
25/2021/QĐ-TTg 22/07/2021 Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật