VĂN BẢN TRONG TUẦN

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
UBND tỉnh
2697/QĐ-UBND 26/10/2020 Về việc bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư và công bố thông tin kêu gọi đầu tư, kế hoạch hỗ trợ dự án Tổ hợp nhà ở kinh doanh kết hợp trung tâm thương mại, du lịch dịch vụ và vui chơi giải trí tỉnh Thừa Thiên Huế
2685/QĐ-UBND 23/10/2020 Về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu tái định cư Hải Dương 3, xã Hải Dương
2684/QĐ-UBND 23/10/2020 Về việc giao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh
16/CĐ-UBND 23/10/2020 Về việc triển khai ứng phó với bão số 8
2675/QĐ-UBND 22/10/2020 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017- 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2676/QĐ-UBND 22/10/2020 Về việc thay đổi thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế
2674/QĐ-UBND 22/10/2020 Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
222/KH-UBND 21/10/2020 Kế hoạch triển khai chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025
2666/QĐ-UBND 21/10/2020 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ( trong công tác cứu nạn thuyền viên tàu Công Thành 27 gặp nạn trên vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế)
2662/QĐ-UBND 21/10/2020 Về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân xã Điền Hải để xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trung tâm xã Điền Hải
2663/QĐ-UBND 21/10/2020 Về việc giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Điền Hải
2670/QĐ-UBND 21/10/2020 Về việc thành lập Hội đồng cấp cơ sở xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh
2661/QĐ-UBND 21/10/2020 Về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân xã Điền Hòa để xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trung tâm xã Điền Hòa (giai đoạn 2)
2660/QĐ-UBND 21/10/2020 Về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân xã Điền Lộc để xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Nhì Tây ( Diện tích 4.428,3 m2)
52/2020-QĐ-UBND 21/10/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh
15/CĐ-UBND 20/10/2020 Về việc khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn và triển khai ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất
2652/QĐ-UBND 20/10/2020 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Đại học Nông Lâm)
2655/QĐ-UBND 20/10/2020 Phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh khóa V nhiệm kỳ 2020 - 2025
2643/QĐ-UBND 19/10/2020 Về việc cho Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy Phù gia hạn thuê đất để khai thác đất làm vật liệu san lấp tại xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy
2638/QĐ-UBND 19/10/2020 Về việc cho Viễn thông Thừa Thiên Huế gia hạn thuê đất để làm Đài viễn thông tại xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà
2637/QĐ-UBND 19/10/2020 Về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu tái định cư xã Lộc Bổn
2631/QĐ-UBND 19/10/2020 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ( Cho 10 tập thể và 14 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa")
51/2020/QĐ-UBND 19/10/2020 Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
2647/QĐ-UBND 19/10/2020 Về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Hương Sơ giai đoạn 4, đợt 2
Chính phủ
128/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
126/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
124/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
125/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
123/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Quy định về hóa đơn, chứng từ
Thủ tướng Chính phủ
32/2020/QĐ-TTg 19/10/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19