Văn bản do Ngân hàng Nhà nước VN ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
08/2020/TT-NHNN 14/08/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
07/2020/TT-NHNN 30/06/2020 Quy định việc đầu tư, mua sắm hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
06/2020/TT-NHNN 30/06/2020 Quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
01/2020/TT-NHNN 13/03/2020 Quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid - 19
1117/NHNN-TD 24/02/2020 Triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19
29/2019/TT-NHNN 27/12/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
2416/QĐ-NHNN 18/11/2019 Về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016
2415/QĐ-NHNN 18/11/2019 Về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014
15/2019/TT-NHNN 11/10/2019 Sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối
06/2019/TT-NHNN 26/06/2019 Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam
03/2019/TT-NHNN 29/03/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam
48/2018/TT-NHNN 31/12/2018 Quy định về tiền gửi tiết kiệm
49/2018/TT-NHNN 31/12/2018 Quy định về tiền gửi có kỳ hạn
39/2018/TT-NHNN 26/12/2018 .v hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động của HĐQL trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt nam
25/2018/TT-NHNN 27/10/2018 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2015/TT-NHNN ngày 22/07/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
19/2018/TT-NHNN 28/08/2018 Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc
1604/QĐ-NHNN 15/08/2018 Về việc phê duyệt Đề án phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam
12/2018/TT-NHNN 27/04/2018 V.v sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 22/2014/TT-NHNN ngày 15/8/2014
02/CT-NHNN 13/04/2018 Về các biện pháp tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan đến tiền ảo
10/2018/TT-NHNN 09/04/2018 Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tài chính vi mô
2156/NHNN-TT 04/04/2018 V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán
1662/NHNN-TD 15/03/2018 V/v sửa đổi, bổ sung Công văn số 2376/NHNN-TD ngày 05/4/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
03/2018/TT-NHNN 23/02/2018 Quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô
21/2017/TT- NHNN 29/12/2017 Quy định về phương thức giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng
14/2017/TT-NHNN 29/09/2017 Quy định phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng
04/2017/TT-NHNN 28/06/2017 V/v bãi bỏ một số văn bản QPPL do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt nam ban hành, liên tịch ban hành
03/2017/TT-NHNN 06/06/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
813/QĐ-NHNN 24/04/2017 Quyết định về chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 07/03/2017 của Chính phủ
2376/NHNN-TD 05/04/2017 V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ
312/QĐ-NHNN 14/03/2017 V/v đính chính Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc NHNN VN quy định về hoạt động cho vay của TCTD, chi nhánh NH nước ngoài đối với khách hàng
Tổng cộng119
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị