Loại văn bản Quyết định

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
813 /QĐ-UBND 15/04/2021 Về việc thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ lần thứ IV năm 2021
663/QĐ-UBND 08/04/2021 Về việc kiện toàn Ban Điều phối quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Thừa Thiên Huế
751/QĐ-UBND 08/04/2021 Về việc sáp nhập Bệnh viện đa khoa Chân Mây vào Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc trực thuộc Sở Y tế
742/QĐ-UBND 08/04/2021 Về việc thu hồi đất của Hợp tác xã nông nghiệp Phú Thượng tại xã Phú Thượng, huyện Phú Vang và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang quản lý ( Diện tích 6.442,7 m2)
753/QĐ-UBND 08/04/2021 Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu thuế tài nguyên, tiền cấp quyền, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
739/QĐ-UBND 08/04/2021 Về việc công nhận xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
743/QĐ-UBND 08/04/2021 Về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong ( Diện tích 8.123,0 m2)
738/QĐ-UBND 07/04/2021 Về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Lộc Điền ( Diện tích 991,3 m2)
734/QĐ-UBND 06/04/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Khen Hội thẩm nhân dân)
733/QĐ-UBND 06/04/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Khen Hội doanh nhân cựu chiến binh tỉnh)
721/QĐ-UBND 05/04/2021 Ban hành Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế
722/QĐ-UBND 05/04/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
720/QĐ-UBND 05/04/2021 Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
718/QĐ-XPVPHC 03/04/2021 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính ÔNG VĂN VIẾT LAC
20/2021/QĐ-UBND 03/04/2021 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp
469/QĐ-UBND 03/04/2021 Về việc cho Công ty cổ phần Thương mại Phú Lộc gia hạn thuê đất để làm cửa hàng kinh doanh tổng hợp tại xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc ( Diện tích 4.798,7 m2)
19/2021/QĐ-UBND 03/04/2021 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
21/2021/QĐ-UBND 03/04/2021 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thừa Thiên Huế
717/QĐ-UBND 03/04/2021 Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn và lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế
661/QĐ-UBND 02/04/2021 Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh xác định danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 (đợt 1)
707/QĐ-UBND 02/04/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh)
706/QĐ-UBND 02/04/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Công an tỉnh, đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh )
708/QĐ-UBND 02/04/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Khen công chức tư pháp- hộ tịch cấp xã)
705/QĐ-UBND 02/04/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Khen học sinh đạt giải quốc gia sáng tạo khoa học kỹ thuật)
680/QĐ-UBND 01/04/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh( Hội Đông y)
685/QĐ-UBND 01/04/2021 Về việc thu hồi và giao đất cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà để xây dựng hạ tầng khu dân cư thôn La Khê và thôn Địa Linh tại xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà ( Diện tích 3.833,5)
693/QĐ-UBND 01/04/2021 Về việc công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm 2020
684/QĐ-UBND 01/04/2021 Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng số 32 Hà Nội tọa lạc tại phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý
681/QĐ-UBND 01/04/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ( NH thương mại CP Sài Gòn Thương Tín)
667/QĐ-UBND 31/03/2021 Về việc điều chỉnh diện tích giao đất tại 23 Hà Nội
Tổng cộng19357
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị