Loại văn bản Quyết định

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1058 /QĐ-UBND 22/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân tỉnh
1037 /QĐ-UBND 19/04/2024 Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Hùng Đạt tại phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà quản lý
1053 /QĐ-UBND 19/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao
1038 /QĐ-UBND 19/04/2024 Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Phúc Thịnh tại phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà quản lý
1038 /QĐ-UBND 19/04/2024 Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Phúc Thịnh tại phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà quản lý
1025 /QĐ-UBND 17/04/2024 Về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy để quản lý tại khu dân cư tổ 7, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy
1008 /QĐ-UBND 15/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
1010 /QĐ-UBND 15/04/2024 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
1001/QĐ-UBND 15/04/2024 Về việc kiện toàn Hội đồng Tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Thừa Thiên Huế
1002/QĐ-UBND 15/04/2024 Về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Thừa Thiên Huế
998/QĐ-UBND 13/04/2024 Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế
19/2024/QĐ-UBND 12/04/2024 Ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
995 /QĐ-UBND 12/04/2024 Công bố đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
992/QĐ-UBND 12/04/2024 Kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế
993/QĐ-UBND 12/04/2024 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế
989/QĐ-UBND 11/04/2024 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản
983 /QĐ-UBND 10/04/2024 Về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy để quản lý tại khu dân cư liền kề khu đô thị mới CIC8 giai đoạn 4, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy
984 /QĐ-UBND 10/04/2024 Về việc cử công chức, viên chức đi công tác ở nước ngoài
987 /QĐ-UBND 10/04/2024 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực Kiểm lâm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
983 /QĐ-UBND 10/04/2024 Về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy để quản lý tại khu dân cư liền kề khu đô thị mới CIC8 giai đoạn 4, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy (Thu hồi diện tích 11.636,7 m2)
986 /QĐ-UBND 10/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế
987 /QĐ-UBND 10/04/2024 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực Kiểm lâm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
986 /QĐ-UBND 10/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế
979 /QĐ-UBND 09/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao
978 /QĐ-UBND 09/04/2024 Ban hành Quy định tiêu chí chất lượng sản phẩm; tiêu chí đánh giá và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực thông tin, tuyên truyền đối với hạng mục sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
974 /QĐ-UBND 09/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
948 /QĐ-UBND 08/04/2024 Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế
951 /QĐ-UBND 08/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế
947 /QĐ-UBND 08/04/2024 Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Thừa Thiên Huế
973 /QĐ-UBND 08/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
Tổng cộng23076
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị