Văn bản do Bộ VH, TT và DL ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
05/2020/TT-BVHTTDL 28/08/2020 Quy định về đánh giá hoạt động thư viện
04/2020/TT-BVHTTDL 06/08/2020 Quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
03/2020/TT-BVHTTDL 09/06/2020 Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim có sử dụng ngân sách Nhà nước
10/2019/TT-BVHTTDL 10/10/2019 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật
09/2019/TT-BVHTTDL 09/09/2019 Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
08/2019/TT-BVHTTDL 03/09/2019 Quy định quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa
07/2019/TT-BVHTTDL 30/08/2019 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
06/2019/TT-BVHTTDL 01/08/2019 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm
04/2019/TT-BVHTTDL 17/07/2019 Ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm
03/2019/TT-BVHTTDL 05/07/2019 Quy định quy trình giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật
2/2019/TT-BVHTTDL 05/07/2019 Quy định quy trình giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan
01/2019/TT-BVHTTDL 17/01/2019 V.v quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng
4660/QĐ-BVHTTDL 18/12/2018 V.v đính chính TT 27/2018/TT-BVHTTDL
4659/QĐ-BVHTTDL 18/12/2018 V.v đính chính TT 20/2018/TT-BVHTTDL
34/2018/TT-BVHTTDL 02/11/2018 V.v quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Đấu kiếm thể thao
33/2018/TT-BVHTTDL 15/10/2018 V.v quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu
31/2018/TT-BVHTTDL 05/10/2018 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn bắn súng thể thao
30/2018/TT-BVHTTDL 03/10/2018 V.v bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Vn hóa, Thể thao và Du lịch
29/2018/TT-BVHTTDL 28/09/2018 V.v quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn wushu
28/2018/TT-BVHTTDL 26/09/2018 V.v quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn leo núi thể thao
27/2018/TT-BVHTTDL 19/09/2018 V.v quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn bóng ném
26/2018/TT-BVHTTDL 11/09/2018 V.v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2014 của bộ trưởng bộ văn hóa, thể thao và du lịch quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc...
24/2018/TT-BVHTTDL 11/09/2018 V.v Ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
25/2018/TT-BVHTTDL 30/08/2018 V.v quy định việc hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh
23/2018/TT-BVHTTDL 21/08/2018 V.v quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành TDTT
21/2018/TT-BVHTTDL 05/04/2018 V.v quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn với môn Lặn biển thể thao giải trí
20/2018/TT-BVHTTDL 03/04/2018 V.v quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn với môn Patin
18/2018/TT-BVHTTDL 20/03/2018 V.v quy định về cơ sở vật chất, trang thiết và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng Đá
19/2018/TT-BVHTTDL 20/03/2018 V.v quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Quần vợt
17/2018/TT-BVHTTDL 16/03/2018 V.v quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với Mô tô nước trên biển
Tổng cộng101
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị