Văn bản do Bộ VH, TT và DL ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
06/2021/TT-BVHTTDL 22/07/2021 Quy định tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên thể thao thành tích cao
05/2021/TT-BVHTTDL 25/06/2021 Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia
02/2021/TT-BVHTTDL 13/05/2021 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
01/2021/TT-BVHTTDL 03/02/2021 Quy định một số biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thể dục, thể thao đối với hội thể thao quốc gia
08/2020/TT-BVHTTDL 10/11/2020 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu
07/2020/TT-BVHTTDL 15/10/2020 Quy định nội dung tập huấn cho người lái phương tiện và nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước
06/2020/TT-BVHTTDL 08/09/2020 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
05/2020/TT-BVHTTDL 28/08/2020 Quy định về đánh giá hoạt động thư viện
04/2020/TT-BVHTTDL 06/08/2020 Quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
03/2020/TT-BVHTTDL 09/06/2020 Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim có sử dụng ngân sách Nhà nước
02/2020/TT-BVHTTDL 25/05/2020 Quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện
01/2020/TT-BVHTTDL 22/05/2020 Quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện
10/2019/TT-BVHTTDL 10/10/2019 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật
09/2019/TT-BVHTTDL 09/09/2019 Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
08/2019/TT-BVHTTDL 03/09/2019 Quy định quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa
07/2019/TT-BVHTTDL 30/08/2019 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
06/2019/TT-BVHTTDL 01/08/2019 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm
04/2019/TT-BVHTTDL 17/07/2019 Ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm
03/2019/TT-BVHTTDL 05/07/2019 Quy định quy trình giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật
2/2019/TT-BVHTTDL 05/07/2019 Quy định quy trình giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan
01/2019/TT-BVHTTDL 17/01/2019 V.v quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng
4660/QĐ-BVHTTDL 18/12/2018 V.v đính chính TT 27/2018/TT-BVHTTDL
4659/QĐ-BVHTTDL 18/12/2018 V.v đính chính TT 20/2018/TT-BVHTTDL
34/2018/TT-BVHTTDL 02/11/2018 V.v quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Đấu kiếm thể thao
33/2018/TT-BVHTTDL 15/10/2018 V.v quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu
31/2018/TT-BVHTTDL 05/10/2018 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn bắn súng thể thao
30/2018/TT-BVHTTDL 03/10/2018 V.v bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Vn hóa, Thể thao và Du lịch
29/2018/TT-BVHTTDL 28/09/2018 V.v quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn wushu
28/2018/TT-BVHTTDL 26/09/2018 V.v quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn leo núi thể thao
27/2018/TT-BVHTTDL 19/09/2018 V.v quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn bóng ném
Tổng cộng110
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị