Văn bản do Bộ Y tế ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
03/2022/TT-BYT 26/04/2022 Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế
02/2022/TT-BYT 18/02/2022 Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2
01/2022/TT-BYT 10/01/2022 Quy định ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số
33/2021/TT-BYT 31/12/2021 Quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp
37/2021/TT-BYT 31/12/2021 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
36/2021/TT-BYT 31/12/2021 Quy định khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao
35/2021/TT-BYT 31/12/2021 Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 Thông tư số 30/2020/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
30/2021/TT-BYT 27/12/2021 Quy định về hoạt động pha chế thuốc để điều trị người bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
28/2021/TT-BYT 20/12/2021 Ban hành danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm đã được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam phục vụ cho kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu
27/2021/TT-BYT 20/12/2021 Quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử
26/2021/TT-BYT 15/12/2021 Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Thông tư số 41/2018/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt
25/2021/TT-BYT 13/12/2021 Quy định chế độ báo cáo thống kê lĩnh vực dược - mỹ phẩm
24/2021/TT-BYT 12/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng
5652/QĐ-BYT 10/12/2021 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ bị bãi bỏ lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
23/2021/TT-BYT 09/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
20/2021/TT-BYT 26/11/2021 Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế
21/2021/TT-BYT 26/11/2021 Quy định về vệ sinh trong mai táng, hỏa táng
18/2021/TT-BYT 16/11/2021 Quy định tiêu chuẩn chuẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy
19/2021/TT-BYT 16/11/2021 Quy định mẫu văn bản, báo cáo thực hiện Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
17/2021/TT-BYT 09/11/2021 Hướng dẫn tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu
16/2021/TT-BYT 08/11/2021 Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2
15/2021/TT-BYT 24/09/2021 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
14/2021/TT-BYT 16/09/2021 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa
12/2021/TT-BYT 06/09/2021 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
10/2021/TT-BYT 30/06/2021 Quy định Danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe
09/2021/TT -BYT 30/06/2021 Quy định quy trình, thời điểm, số lần xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai; chăm sóc, điều trị đối với phụ nữ nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai, khi sinh con, cho con bú và các biện pháp nhằm giảm lây nhiễm HIV từ mẹ sang con
8/2021/TT-BYT 25/06/2021 Ban hành Nguyên tắc đạo đức hành nghề dược
2826/QĐ-BYT 09/06/2021 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định về việc ban hành hướng dẫn cách chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật chung về trang thiết bị y tế theo qui định của ASEAN
2787/QĐ-BYT 05/06/2021 Quyết định ban hành “Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có ca bệnh COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp”
2665/QĐ-BYT 29/05/2021 Quyết định phê duyệt Đề án Khung bảo tồn nguồn gen cấp Bộ Y tế giai đoạn 5 năm 2021 - 2025
Tổng cộng217
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị