Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (2175)
Kinh tế - Xã hội (985)
Quy hoạch - Xây dựng (1656)
Đất đai - Nhà ở - Đô thị (4228)
Hành chính - Tổ chức (5265)
Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1835)
Thi đua - Khen thưởng (490)
Giáo dục - Đào tạo (1430)
Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (1996)
Xử phạt vi phạm hành chính (219)
Chế độ - Chính sách - Tiền lương (637)
Chọn lĩnh vực khác:
Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1545/QĐ-UBND 04/07/2022 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021-2030
1544/QĐ-UBND 04/07/2022 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Thừa Thiên Huế
231/KH-UBND 30/06/2022 Kế hoạch triển khai Chương trình số 12-CTr/TU ngày 13/5/2022 của Tỉnh ủy (Khóa XVI) thực hiện Nghị quyết 38/2021/QH15, ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
1510/QĐ-UBND 29/06/2022 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
1509/QĐ-UBND 29/06/2022 Về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy quản lý ( Diện tích 8.562,3 m2)
1495/QĐ-UBND 28/06/2022 Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ và thay thế trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
6406 /UBND-TP 27/06/2022 V/v nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật
1493/QĐ-UBND 27/06/2022 V/v thành lập Hội Doanh nhân nữ Thừa Thiên Huế
1490/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho Hội Đông y tỉnh Thừa Thiên Huế
1492/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế
05/CĐ-UBND 25/06/2022 Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
42/2022/NĐ-CP 24/06/2022 Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
1474/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Quản lý Khai thác Công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế
1468/QĐ-UBND 23/06/2022 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
1467/QĐ-UBND 23/06/2022 Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân để xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư tổ dân phố Thượng Khê tại phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà
1466/QĐ-UBND 23/06/2022 Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần cơ khí ô tô Thống Nhất Thừa Thiên Huế tại số 38 Hồ Đắc Di, phường An Cựu, thành phố Huế và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để quản lý ( Diện tích 16.105 m2)
37/2022/TT-BTC 22/06/2022 Sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và Mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia
29/2022/QĐ-UBND 22/06/2022 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế
29/2022/QĐ-UBND 22/06/2022 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế
6408/UBND-KN1 21/06/2022 V/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy trong mùa nắng nóng năm 2022
90/QĐ-BCĐ 21/06/2022 Về việc tặng Giấy khen của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thừa Thiên Huế
40/2022/NĐ-CP 20/06/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng
41/2022/NĐ-CP 20/06/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
39/2022/NĐ-CP 18/06/2022 Ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ
1447/QĐ-UBND 18/06/2022 Về việc thu hồi đất từ UBND thị xã Hương Trà và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế quản lý ( Diện tích 51.862,6 m2)
1447 /QĐ-UBND 18/06/2022 Về việc thu hồi đất từ UBND thị xã Hương Trà và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế quản lý ( diện tích 51.862,6 m2)
209/BC-UBND 16/06/2022 Tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022
1442/QĐ-UBND 16/06/2022 Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Sở Y tế/Bảo hiểm Xã hội tỉnh/Cơ quan, đơn vị quản lý liệt sĩ trước khi hy sinh cấp tỉnh/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh/UBND cấp huyện/UBND cấp xã
35/2022/TT-BTC 16/06/2022 Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài sản cố định
36/2022/TT-BTC 16/06/2022 Sừa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn
Tổng cộng40063
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị