Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (2145)
Kinh tế - Xã hội (954)
Quy hoạch - Xây dựng (1612)
Đất đai - Nhà ở - Đô thị (3776)
Hành chính - Tổ chức (4981)
Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1731)
Thi đua - Khen thưởng (110)
Giáo dục - Đào tạo (1255)
Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (1788)
Xử phạt vi phạm hành chính (125)
Chế độ - Chính sách - Tiền lương (600)
Chọn lĩnh vực khác:
Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
43/QĐ-UBND 08/01/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Liên đoàn Lao động thành phố Huế)
02/2021/NĐ-CP 07/01/2021 Quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan
17/QĐ-UBND 06/01/2021 Về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2019 cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế
19/QĐ-UBND 06/01/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Khen Cục hải quan)
16/QĐ-UBND 06/01/2021 Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng thành tích công tác năm 2020 cho Thanh tra tỉnh
20/QĐ-UBND 06/01/2021 Về việc công nhận danh hiệu thi đua năm 2020 cho Hội Người mù tỉnh Thừa Thiên Huế
18/QĐ-UBND 06/01/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (khen đột xuất Hội người mù)
06/QĐ-UBND 05/01/2021 Về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025
10/QĐ-UBND 05/01/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
05/KH-UBND 05/01/2021 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn năm 2021
01/2021/QĐ-TTg 05/01/2021 Ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
07/QĐ-UBND 05/01/2021 Sửa đổi một số nội dung của Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở từ hạng II lên hạng I năm 2020
15/QĐ-UBND 05/01/2021 Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất
01/KH-UBND 04/01/2021 Triển khai nền tảng Hue-S, liên thông với các hệ thống phổ biến trong thanh toán không dùng tiền mặt năm 2021
01/2021/NĐ-CP 04/01/2021 Về đăng ký doanh nghiệp
02/KH-UBND 04/01/2021 Công tác văn thư, lưu trữ năm 2021
01/2021/QĐ-UBND 04/01/2021 Về việc kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021
01/QĐ-UBND 01/01/2021 Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
3381/QĐ-UBND 31/12/2020 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Khen phong trào thi đua 5 không 3 sạch)
294/KH-UBND 31/12/2020 Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
3382/QĐ-UBND 31/12/2020 Về việc tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh (Cờ khối xã)
3387/QĐ-UBND 31/12/2020 Về việc giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy để đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và tái định cư Hói Cây Sen giai đoạn 3
3391/QĐ-UBND 31/12/2020 Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện ý kiến chỉ đạo trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
3380/QĐ-UBND 31/12/2020 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Khen phong trào phòng chống giã cào)
3368/QĐ-UBND 31/12/2020 Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng thành tích công tác năm 2020 cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
153/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
3389/QĐ-UBND 31/12/2020 Công bố Đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huếgiao
157/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp
3376/QĐ-UBND 31/12/2020 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế
3397/QĐ-UBND 31/12/2020 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Khen phòng chống tệ nạn xã hội)
Tổng cộng36602
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị