Loại văn bản Thông tư

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
69/2023/TT-BTC 15/11/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2021/TT-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác
16/2023/TT-BNV 15/11/2023 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy
10/2023/TT-BNNPTNT 15/11/2023 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
11/2023/TT-BNNPTNT 15/11/2023 Hướng dãn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
18/2023/TT-BTNMT 15/11/2023 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành tài nguyên và môi trường
19/2023/TT-BTNMT 15/11/2023 Sửa đổi và bãi bỏ một số thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
20/2023/TT-BYT 14/11/2023 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
21/2023/TT-BCT 14/11/2023 Quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia
68/2023/TT-BTC 08/11/2023 Bãi bỏ 04 Thông tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành liên quan đến việc quản lý tài chính trong lĩnh vực ngoại giao
20/2023/TT-BCT 08/11/2023 Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển
31/2023/TT-BGTVT 08/11/2023 Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải
19/2023/TT-BYT 06/11/2023 Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế
30/2023/TT-BGTVT 03/11/2023 Ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
19/2023/TT-BCT 01/11/2023 Quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện mặt trời, điện gió
01/2023/TT-TTCP 01/11/2023 Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra
10/2023/TT-BKHĐT 01/11/2023 Quy định Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh
65/2023/TT-BTC 31/10/2023 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường
18/2023/TT-BCT 31/10/2023 Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của các Thông tư quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương
64/2023/TT-BTC 31/10/2023 Bãi bỏ các Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2011-2020 và Thông tư liên tịch số 207/2013/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý tài chính các Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015
13/2023/TT-NHNN 31/10/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về cấp Giấy phép, tổ chức, hoạt động và hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
12/2023/TT-BLĐTBXH 31/10/2023 Quy định chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
66/2023/TT-BTC 31/10/2023 Bãi bỏ Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài chính Quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và Thông tư số 192/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009
15/2023/TT-BTNMT 30/10/2023 Quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường
13/2023/TT-BVHTTDL 30/10/2023 Sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến giấy tờ công dân tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Vân hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
21/2023/TT-BGDĐT 30/10/2023 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập
16/2023/TT-BTNMT 30/10/2023 Quy định kỹ thuật giám sát mực nước lưu vực sông bằng công nghệ viễn thám
20/2023/TT-BGDĐT 30/10/2023 Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập
19/2023/TT-BGDĐT 30/10/2023 Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
18/2023/TT-BGDĐT 26/10/2023 Hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
Tổng cộng5123
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị