STT Tên thông báo Ngày đấu giá
1 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất .12 lô đất tại Khu dân cư trung tâm xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 06/11/2021
2 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu quy hoạch dân cư thôn Xuân Ổ, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 05/11/2021
3 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, kê biên bảo đảm thi hành án 05/11/2021
4 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN.Quyền sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại: 43 đường Xuân 68, phường Đông Ba (phường Thuận Thành cũ), thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc thửa đất 161 (T1258), tờ bản đồ số 11 (01) diện tích đất 603,0 m2 theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 3301060170, do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 30/5/1997 05/11/2021
5 Thông báo đấu giá Quyền sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại: 21 tập thể Bà Triệu (nhà số 2 kiệt 154 Bà Triệu), phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc thửa đất 24, tờ bản đồ số 26 diện tích đất 151m2 theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 33C111A, do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 17/8/1999 04/11/2021
6 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy tổ chức đấu giá tài sản công sử dụng vào mục đích cho thuê có thời hạn tại Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy 01/11/2021
7 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại thôn Dưỡng Mong và thôn Phước Linh, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 30/10/2021
8 Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo thi hành án .Thửa đất số: 3-3. - Tờ bản đồ số: 29. - Địa chỉ thửa đất: Thôn Thượng 1, xã Thủy Xuân (nay là phường Thủy Xuân), Thành phố Huế. - Diện tích: 97,0 m2 28/10/2021
9 Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo thi hành án 28/10/2021
10 THÔNG BÁO Về việc đấu giá tài sản thanh lý vật tư tồn kho (cáp quang) mạng lưới thu hồi hỏng hóc, tồn kho lâu ngày tại Viettel Thừa Thiên Huế. 25/10/2021
Tổng cộng2344
Hiển thị