STT Tên thông báo Ngày đấu giá
1 Tb đấu giá Quyền sử dụng đất ở 18 lô đất tại Khu quy hoạch Trung tâm xã Điền Hương (giai đoạn 1- đợt 1), xã Điền Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 08/07/2023
2 Tb Đấu giá Quyền sử dụng đất ở 18 lô đất tại Khu dân cư kết hợp Dịch vụ Thương mại xã Phong Hiền (giai đoạn 2), huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 01/07/2023
3 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản thi hành án.Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Thửa đất số 396, tờ bản đồ số 10, địa chỉ thửa đất: Số 568A đường Bùi Thị Xuân, phường Thủy Biều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 30/06/2023
4 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo thi hành án.Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 571, tờ bản đồ số 14, địa chỉ thửa đất: Khu quy hoạch Kiểm Huệ, số 23 đường Trần Anh Liên, phường An Đông, thành phố Huế 30/06/2023
5 Tb đấu giá Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 63, tờ bản đồ số 51, địa chỉ thửa đất: 64 Hàn Mặc Tử, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế theo Giấy chứng nhận quyền sở dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 30/06/2023
6 THÔNG BÁO Về việc đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích tại phường Hương Long, thành phố Huế 30/06/2023
7 Tb đấu giá Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và nhà cửa, vật kiến trúc (tài sản gắn liền trên đất) tại thửa đất số 35, tờ bản đồ số 48; Địa chỉ: tổ dân phố An Cư Tân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế (Số 510 đường Lạc Long Quân, tổ dân phố An Cư Tân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế). 29/06/2023
8 THÔNG BÁO Đấu giá Quyền sử dụng đất gồm 08 lô đất tại Khu dân cư xen ghép thôn Lương Quý Phú, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế (Đợt 1) 29/06/2023
9 THÔNG BÁO Về việc đấu giá cho thuê quyền khai thác các cơ sở nhà, đất tại địa chỉ số 14 Nguyễn Hoàng, phường Kim Long và số 36 đường Chầm (tổ 12), phường Hương Hồ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 29/06/2023
10 Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất ở 10 lô đất tại Khu dân cư thôn Tư (Khu A), xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 24/06/2023
Tổng cộng2858
Hiển thị