STT Tên thông báo Ngày đấu giá
1 Thông báo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản của Công ty Cổ phần Chế biến Lâm sản Hương Giang Thừa Thiên Huế do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế 30/12/2019
2 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Các lô đất thuộc Khu dân cư Phú Hậu giai đoạn 3, phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 30/12/2019
3 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Các lô đất thuộc Khu dân cư Phú Hậu giai đoạn 3, phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 30/12/2019
4 Thông báo Được sự ủy quyền của UBND thành phố Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất, quyền sử dụng mặt nước và đấu giá tài sản trên đất tại khu đất số 05 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 28/12/2019
5 Thông báo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất, quyền sử dụng mặt nước và đấu giá tài sản trên đất tại khu đất số 05 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 28/12/2019
6 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Các lô đất thuộc Khu tái định cư Đông Nam Thủy An, phường An Đông và khu đất xen ghép thửa đất số 197 (gộp từ các thửa số 13, 36, 42, 43, 99) tờ bản đồ số 28, phường Kim Long, thành phố Huế 27/12/2019
7 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Các lô đất thuộc Khu tái định cư Đông Nam Thủy An, phường An Đông và khu đất xen ghép thửa đất số 197 (gộp từ các thửa số 13, 36, 42, 43, 99) tờ bản đồ số 28, phường Kim Long, thành phố Huế 27/12/2019
8 Thông báo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Hải Vân tổ chức đấu giá tài sản 26/12/2019
9 Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất 24 lô đất tại Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hói Cây Sen giai đoạn 2, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy. 21/12/2019
10 Thông báo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền 20/12/2019
Tổng cộng1669
Hiển thị