Loại văn bản Nghị quyết

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
02/2021/NQ-HĐND 21/07/2021 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Phú Vang khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
03/2021/NQ-HĐND 21/07/2021 Về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021; một số giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021
01/2021/NQ-HĐND 21/07/2021 Ban hành Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện Phú Vang khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
16/2021/NQ-HĐND 16/07/2021 Quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp, cao đẳng công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2021 - 2022
12/2021/NQ-HĐND 16/07/2021 Quy định số lượng và chế độ phụ cấp đối với Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; mức phụ cấp hàng tháng đối với Thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
13/2021/NQ-HĐND 16/07/2021 Về bố trí và quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên thú y trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
17/2021/NQ-HĐND 16/07/2021 Nghị quyết Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ cho người phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
20/2021/NQ-HĐND 16/07/2021 Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
19/2021/NQ-HĐND 16/07/2021 Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
14/2021/NQ-HĐND 16/07/2021 Quy định số lượng, mức thu phụ cấp đối với Công an viên thôn, bản thuộc xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
15/2021/NQ-HĐND 16/07/2021 Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2021 - 2022
18/2021/NQ-HĐND 16/07/2021 Quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế
11/2021/NQ-HĐND 16/07/2021 Về việc áp dụng giá đất đối với các phường thành lập mới; các phường, xã sáp nhập vào thành phố Huế khi triển khai Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
21/2021/NQ-HĐND 16/07/2021 Về các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021
50/NQ-HĐND 28/06/2021 V/v xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa VIII
46/NQ-HĐND 28/06/2021 V/v xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII
52/NQ-HĐND 28/06/2021 V/v xác nhận kết quả bầu chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa VIII
53/NQ-HĐND 28/06/2021 V/v bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh
47/NQ-HĐND 28/06/2021 V/v xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII
54/NQ-HĐND 28/06/2021 V/v thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2021
48/NQ-HĐND 28/06/2021 V/v xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh khóa VIII
49/NQ-HĐND 28/06/2021 Nghị quyết về việc thành lập và số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
1548/QĐ-UBND 26/06/2021 Về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2021 - 2026
02/2021/NQ-HĐND 16/06/2021 Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của huyện A Lưới thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý
03/NQ-HĐND 16/06/2021 Về việc thành lập Ban dân tộc của HĐND huyện A Lưới khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
07/NQ-HĐND 16/06/2021 Về việc xác nhận kết quả bầu cử các phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
08/NQ-HĐND 16/06/2021 Về việc xác nhận kết quả bầu cử các thành viên UBND huyện A Lưới khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
06/NQ-HĐND 16/06/2021 Về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND huyện A Lưới khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
01/NQ-HĐND 16/06/2021 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năn 2021 của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
04/NQ-HĐND 16/06/2021 Về quy định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Tổng cộng2123
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị