Loại văn bản Nghị quyết

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/2021/NQ-HĐND 09/03/2021 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
13/NQ-HĐND 26/02/2021 Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế
04/NQ-HĐND 26/02/2021 Về chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thu gom, khu xử lý nước thải Cụm công nghiệp An Hòa( giai đoạn 1)
15/NQ-HĐND 26/02/2021 Về đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị biển Vinh Thanh, tỉnh Thừa Thiên Huế
03/NQ-HĐND 26/02/2021 Về chủ trương đầu tư dự án Hệ thống đường giao thông nông thôn huyện Phú Vang
18/NQ-HĐND 26/02/2021 Về việc hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng tại làng trẻ em SOS Huế
09/NQ-HĐND 26/02/2021 Về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
02/2021/NQ-HĐND 26/02/2021 Ban hành Quy định mức chi kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
08/NQ-HĐND 26/02/2021 Về chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư OTT8, OTT9, khu dịch vụ DV1 và cây xanh CX4 thuộc khu E - khu đô thị mới An Vân Dương
02/NQ-HĐND 26/02/2021 Về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Gia Thiều thành phố Huế
10/NQ-HĐND 26/02/2021 Về chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu TĐC-02 và TĐC-03 thuộc khu B- Đô thị mới An Vân Dương
01/NQ-HĐND 26/02/2021 V/v bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021
05/NQ-HĐND 26/02/2021 Về chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư OTT4 thuộc khu E-đô thị mới An Vân Dương
17/NQ-HĐND 26/02/2021 Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên UBND tỉnh
16/NQ-HĐND 26/02/2021 Về nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Nghĩ trang nhân dân phía Nam thành phố Huế tại xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
06/NQ-HĐND 26/02/2021 Về chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu xen ghép CTR10 thuộc khu E - khu đô thị mới An Vân Dương
14/NQ-HĐND 26/02/2021 Về nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển từ xã Điền Hương huyện Phong Điền đến xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
12/NQ-HĐND 26/02/2021 Về chủ trương đầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích Điện Thái Hòa
04/2021/NQ-HĐND 26/02/2021 Về việc đẩy mạnh công tác dân số và phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
06/NQ-HĐND 26/02/2021 Về chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu xen ghép CTR10 thuộc khu E - khu đô thị mới An Vân Dương
01/2021/NQ-HĐND 26/02/2021 Giảm phí tham quan các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế
07/NQ-HĐND 26/02/2021 Về chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu TĐC Mỹ An, xã Phú Dương, huyện Phú Vang
03/2021/NQ-HĐND 26/02/2021 Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế
11/NQ-HĐND 26/02/2021 Về chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư OTT30, SN5 và khu đất xen ghép tiếp giáp thuộc khu E - khu đô thị mới An Vân Dương
177/NQ-HĐND 23/12/2020 Về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường Thuận Hóa nối dài, thị xã Hương Thủy
181/NQ-HĐND 23/12/2020 Về chủ trương đầu tư dự án Đường mặt cắt 100m từ khu Đô thị mới Mỹ Thượng đến đường Chợ Mai - Tân Mỹ
183/NQ-HĐND 23/12/2020 Về chủ trương đầu tư dự án đường mặt cắt 19,5m ngoài hàng rào dự án khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1 và giai đoạn 2 (phía Đông đường mặt cắt 100m)
22/2020/NQ-HĐND 23/12/2020 Quy định một số chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021-2030
191/NQ-HĐND 23/12/2020 Về chủ trương điều chỉnh dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Huế và vùng phụ cận
195/NQ-HĐND 23/12/2020 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Tổng cộng2055
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị