Loại văn bản Nghị quyết

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
82/NQ-HĐND 28/08/2020 Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (đợt 1)
90/NQ-HĐND 28/08/2020 Nghị quyết về Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu trung tâm tiếp vận hàng hóa và thương mại dịch vụ đầu mối, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
95/NQ-HĐND 28/08/2020 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ông Nguyễn Thanh Tuấn)
79/NQ-HĐND 28/08/2020 Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường mặt cắt 36m và đường mặt cắt 19,5m của Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1, khu B Đô thị mới An Vân Dương
83/NQ-HĐND 28/08/2020 Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý
77/NQ-HĐND 28/08/2020 Về chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ ( Khu vực 9)
97/NQ-HĐND 28/08/2020 V/v xác định kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
84/NQ-HĐND 28/08/2020 Nghị quyết về việc cho ý kiến dự kiến danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế
11/2020/NQ-HĐND 28/08/2020 Nghị quyết bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
80/NQ-HĐND 28/08/2020 Nghị quyết về cho ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư và gia hạn hiệp định vay Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế
12/2020/NQ-HĐND 28/08/2020 Nghị quyết Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phát sinh sau ngày 31 tháng 5 năm 2017 (giai đoạn 3)
91/NQ-HĐND 28/08/2020 Nghị quyết về Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu vực phía Bắc trục Trung tâm Lăng Cô đến khu vực núi Giòn, xã Lộc Vĩnh và thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
89/NQ-HĐND 28/08/2020 Về Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn IV- đợt 2, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
94/NQ-HĐND 28/08/2020 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ông Nguyễn Quốc Đoàn)
96/NQ-HĐND 28/08/2020 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ông Nguyễn Đại Viên)
93/NQ-HĐND 28/08/2020 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ông Nguyễn Thanh Bình)
10/2020/NQ-HĐND 28/08/2020 Nghị quyết sửa đổi khoản 5 Điều 1 Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế
86/NQ-HĐND 28/08/2020 Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2018
87/NQ-HĐND 28/08/2020 Nghị quyết Thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2020
88/NQ-HĐND 28/08/2020 Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung dự án, công trình vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thừa Thiên Huế
92/NQ-HĐND 28/08/2020 Nghị quyết về việc thống nhất bổ sung danh mục dự án phát triển nhà ở có sử dụng đất vào Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
81/NQ-HĐND 28/08/2020 Nghị quyết về việc điều chỉnh một số nội dung liên quan đến kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019
85/NQ-HĐND 28/08/2020 Về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Thừa Thiên Huế
03/2020/NQ-HĐND 21/08/2020 Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý
04/NQ-HĐND 28/07/2020 Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2020
05/NQ-HĐND 28/07/2020 Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2019
03/NQ-HĐND` 28/07/2020 Về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021
02/NQ-HĐND 28/07/2020 Về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp
1805/QĐ-UBND 22/07/2020 Về việc thu hồi và cho Công ty TNHH Xây dựng vận tải Minh Nhật thuê đất để làm văn phòng tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà ( Diện tích 1.897,3 m2)
09/2020/NQ-HĐND 15/07/2020 Về các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020
Tổng cộng1904
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị