Văn bản do HĐND tỉnh ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
04/NQ-HĐND 13/06/2022 Về chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022 ( đợt 4)
43/NQ-HĐND 03/06/2022 Về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thừa Thiên Huế (đợt 3)
47/NQ-HĐND 03/06/2022 Về Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn I, II, III, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
51/NQ-HĐND 03/06/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
39/NQ-HĐND 03/06/2022 Về chủ trương đầu tư dự án Xử lý sạt lở bờ biển đoạn qua xã Phú Thuận, xã Phú Hải, huyện Phú Vang
54/NQ-HĐND 03/06/2022 Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
40/NQ-HĐND 03/06/2022 Về chủ trương đầu tư dự án Cơ sở trợ giúp xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
45/NQ-HĐND 03/06/2022 Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 sang năm 2022 nguồn vốn ngân sách cấp huyện, cấp xã quản lý
41/NQ-HĐND 03/06/2022 Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường vào các cơ quan quân khu và đại đội trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
57/NQ-HĐND 03/06/2022 Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
59/NQ-HĐND 03/06/2022 Về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (bà Trần Thị Hoài Trâm)
42/NQ-HĐND 03/06/2022 Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đất CX7 thuộc khu A, đô thị mới An Vân Dương
58/NQ-HĐND 03/06/2022 Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
52/NQ-HĐND 03/06/2022 Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
04/2022/NQ-HĐND 03/06/2022 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
61/NQ-HĐND 03/06/2022 Về bổ sung danh mục công trình, dự án khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025
50/NQ-HĐND 03/06/2022 Thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2022
44/NQ-HĐND 03/06/2022 Về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 tỉnh Thừa Thiên Huế (đợt 3)
55/NQ-HĐND 03/06/2022 Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
46/NQ-HĐND 03/06/2022 Về việc phân bổ kinh phí trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2021 hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
48/NQ-HĐND 03/06/2022 Về Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
60/NQ-HĐND 03/06/2022 Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ông Nguyễn Văn Phúc)
56/NQ-HĐND 03/06/2022 Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
53/NQ-HĐND 03/06/2022 Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
05/2022/NQ-HĐND 03/06/2022 Quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dụccông lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
49/NQ-HĐND 03/06/2022 Về Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2045
03/NQ-HĐND 27/04/2022 Về chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022 (đợt 3)
02/NQ-TT.HĐND 06/04/2022 Về chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022 (đợt 2)
38/NQ-HĐND 25/03/2022 Về Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065
34/NQ-HĐND 23/03/2022 Về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp
Tổng cộng1129
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị