Văn bản do HĐND tỉnh ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
32/2021/NQ-HĐND 14/10/2021 Quy định mức trợ cấp tiền ăn cho người có công với cách mạng được nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công
104/NQ-HĐND 14/10/2021 Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đê chắn sóng cảng Chân Mây - giai đoạn 2, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
31/2021/NQ-HĐND 14/10/2021 Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
112/NQ-HĐND 14/10/2021 Về việc cho ý kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022
108/NQ-HĐND 14/10/2021 Về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh
111/NQ-HĐND 14/10/2021 Về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế
102/NQ-HĐND 14/10/2021 Về chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Điện Cần Chánh
96/NQ-HĐND 14/10/2021 Về chủ trương đầu tư dự án Triển khai chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế
116/NQ-HĐND 14/10/2021 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
110/NQ-HĐND 14/10/2021 Về việc bổ sung vốn từ nguồn tăng thu năm 2021 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng
103/NQ-HĐND 14/10/2021 Về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Quang Trung, thị xã Hương Thủy
101/NQ-HĐND 14/10/2021 Về chủ trương đầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ di tích Đàn Nam Giao (phần còn lại)
98/NQ-HĐND 14/10/2021 Về chủ trương đầu tư dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Lăng vua Tự Đức (phần còn lại)
118/NQ-HĐND 14/10/2021 Nghị quyết Thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
113/NQ-HĐND 14/10/2021 Về danh mục công trình, dự án khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025
119/NQ-HĐND 14/10/2021 Về việc sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi tổ dân phố thuộc các phường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
97/NQ-HĐND 14/10/2021 Về chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2025
100/NQ-HĐND 14/10/2021 Về chủ trương đầu tư dự án Bảo tồn, tôn tạo thích nghi di tích Quốc Tử Giám - Kinh thành Huế
106/NQ-HĐND 14/10/2021 Về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài
30/2021/NQ-hĐND 14/10/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
117/NQ-HĐND 14/10/2021 Về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp
109/NQ-HĐND 14/10/2021 Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước nguồn ngân sách địa phương năm 2021
107/NQ-HĐND 14/10/2021 Về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường vành đai 3
99/NQ-HĐND 14/10/2021 Về chủ trương đầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị tổng thể di tích Lăng vua Thiệu Trị (giai đoạn 3)
105/NQ-HĐND 14/10/2021 Về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê, huyện Phú Vang
115/NQ-HĐND 14/10/2021 Về việc phân bổ kinh phí thường xuyên do ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu để địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021
114/NQ-HĐND 14/10/2021 Về việc tạm ứng kinh phí hoạt động chi thường xuyên năm 2021 cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
95/NQ-HĐND 31/08/2021 Về việc thành lập tổ dân phố mới của thành phố Huế
23/2021/NQ-HĐND 26/08/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
25/2021/NQ-HĐND 26/08/2021 Giảm phí tham quan các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế
Tổng cộng1035
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị