Văn bản do HĐND tỉnh ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
07/NQ-TT.HĐND 06/11/2023 Về chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023 (đợt 7)
06/NQ-TT.HĐND 27/10/2023 Về chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023 (đợt 6)
91/NQ-HĐND 20/10/2023 Về Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái Đập tràn Hai Nhất và hồ Ta Rinh, xã Thượng Nhật và xã Hương Xuân, huyện Nam Đông,tỉnh Thừa Thiên Huế
23/2023/NQ-HĐND 20/10/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2019 và Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh
86/NQ-HĐND 20/10/2023 Về việc điều chỉnh phương án sử dụng nguồn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2021 và năm 2022; phương án sử dụng nguồn vượt thu xổ số kiến thiết năm 2022
21/2023/NQ-HĐND 20/10/2023 Quy định về quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
88/NQ-HĐND 20/10/2023 Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý (vốn tập trung trong nước; vốn xổ số kiến thiết; nguồn thu sử dụng đất; nguồn chi đầu tư từ nguồn thu phí tham quan di tích (SN XDCB); nguồn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2021, năm 2022 và nguồn kinh phí đóng góp của thành phố Đà Nẵng cho dự án Hải Vân Quan; nguồn vượt thu xổ số kiến thiết năm 2022)
90/NQ-HĐND 20/10/2023 Bổ sung loại khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại các mỏ đất làm vật liệu san lấp vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tỉnhThừa Thiên Huế
24/2023/NQ-HĐND 20/10/2023 Bãi bỏ Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định mức hỗ trợ cho người làm nhiệm vụ trưng bày, bảo quản, phục vụ người đọc và báo cáo tình hình người đọc tại các điểm Bưu điện - Văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
89/NQ-HĐND 20/10/2023 Thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2023
84/NQ-HĐND 20/10/2023 Về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang đường Khúc Lý – Mỹ Xuyên (Tỉnh lộ 6B), huyện Phong Điền
22/2023/NQ-HĐND 20/10/2023 Sửa đổi, bổ sung một số phụ lục kèm theo Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025
93/NQ-HĐND 20/10/2023 Về việc đề nghị thông qua Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
87/NQ-HĐND 20/10/2023 Về giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý (vốn tập trung trong nước; nguồn thu sử dụng đất; nguồn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2021, năm 2022; nguồn kinh phí đóng góp của thành phố Đà Nẵng cho dự án Hải Vân Quan) và nguồn vượt thu xổ số kiến thiết năm 2022
85/NQ-HĐND 20/10/2023 Về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp đập La Ỷ, huyện Phú Vang (nay là thành phố Huế)
92/NQ-HĐND 20/10/2023 Về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp
05/NQ-TT.HĐND 02/10/2023 Về chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023 (đợt 5)
72/NQ-HĐND 21/08/2023 Về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024
18/2023/NQ-HĐND 21/08/2023 Quy định mức thu lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính thông qua Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
71/NQ-HĐN 21/08/2023 Về việc giao kế hoạch đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương (vốn vay lại) năm 2023
78/NQ-HĐND 21/08/2023 Về việc thống nhất chủ trương tạm ứng kinh phí thực hiện Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại huyện A Lưới năm 2022
75/NQ-HĐND 21/08/2023 Về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2022 và năm 2023 để thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
73/NQ-HĐND 21/08/2023 Về việc thông qua kế hoạch tài chính năm 2023 của Quỹ bảo tồn di sản Huế
76/NQ-HĐND 21/08/2023 Thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2023
19/2023/NQ-HĐND 21/08/2023 Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2023-2024
74/NQ-HĐND 21/08/2023 Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 11)
80/NQ-HĐND 21/08/2023 Về việc điều chỉnh, mở rộng phạm vi Đề án Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế thuộc Quần thể di tích Cố Đô Huế
77/NQ-HĐND 21/08/2023 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
79/NQ-HĐND 21/08/2023 Về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp
17/2023/NQ-HĐND 14/07/2023 Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023
Tổng cộng1345
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị