Loại văn bản Thông báo

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
320/TB-UBND 03/08/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp rà soát, đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 02/8/2021
298/TB-UBND 21/07/2021 Thông báo Nội dung, kết quả làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại buổi tiếp công dân định kỳ ở Trụ sở Tiếp công dân tỉnh vào ngày 15/7/2021
103/TB-BCĐ 07/07/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp rà soát, đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 05/7/2021
283/TB-UBND 30/06/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp rà soát, đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 30/6/2021
270/TB-UBND 24/06/2021 Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh 6 tháng cuối năm 2021 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
94/TB-BCĐ 22/06/2021 Bổ sung một số biện pháp giám sát công dân từ vùng dịch đến tỉnh Thừa Thiên Huế
90/TB-BCĐ 12/06/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp rà soát công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 12/6/2021
78/BCĐ-VH 08/06/2021 Về việc rà soát, báo cáo số lượng công dân từ thành phố Hồ Chí Minh trở về địa phương
85/TB-BCĐ 04/06/2021 Điều chỉnh một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
81/TB-BCĐ 02/06/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 02/6/2021
79/TB-BCĐ 31/05/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc hợp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 31/5/2021
79/TB-BCĐ 31/05/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 31 tháng 5 năm 2021
74/TB-BCĐ 30/05/2021 Bổ sung một số biện pháp giám sát công dân từ vùng dịch đến tỉnh Thừa Thiên Huế
73/TB-BCĐ 29/05/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 28/5/2021
211/TB-UBND 12/05/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ngày 12/5/2021
59/TB-BCĐ 11/05/2021 Bổ sung một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
58/TB-BCĐ 10/05/2021 Về các biện pháp giám sát công dân từ vùng dịch đến tỉnh Thừa Thiên Huế
198/TB-UBND 08/05/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ngày 08/5/2021
193/TB-UBND 06/05/2021 Kết luận của Chủ tich UBND tỉnh tại cuộc họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19
54/TB-UBND 06/05/2021 Về việc xử lý đơn thư (Nhạc Hoa Viên)
51/TB-BCĐ 03/05/2021 Một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19
126/TB-UBND 25/03/2021 Hoãn tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND tỉnh
125/TB-UBND 23/03/2021 Về việc bố trí lại buổi tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND tỉnh
32/TB-BCĐ 18/03/2021 Một số nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19
95/TB-UBND 10/03/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ngày 08/3/2021
87/TB-UBND 04/03/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ngày 26/02/2021
84/TB-UBND 02/03/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ngày 01/3/2021
75/TB-UBND 23/02/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVIID-19 tỉnh ngày 22/02/2021
68/TB-UBND 20/02/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ngày 19/02/2021
67/TB-UBND 18/02/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ngày 17/02/2021
Tổng cộng1620
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị