Loại văn bản Thông báo

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
199/TB-UBND 01/06/2022 Kết luận của chủ tịch UBND tỉnh N u n V n h n tại cuộc họp nghe báo cáo ý t ởn đồ án Qu hoạch chi tiết Khu dân c phía Đông đường Nguyễn Vịnh, thị trấn Sịa, hu ện Quản Điền (Lần 2)
48/TB-UBND 22/02/2022 THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các cấp
47/TB-UBND 21/02/2022 Nội dung, kết quả làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại buổi tiếp công dân định kỳ ở Trụ sở Tiếp công dân tỉnh vào ngày 17/02/2022
36/TB-UBND 18/02/2022 Điều chỉnh các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
617/TB-UBND 23/12/2021 Lịch tiếp công dân định kỳ của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2022
616/TB-UBND 22/12/2021 Nội dung, kết quả làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại buổi tiếp công dân định kỳ ở Trụ sở Tiếp công dân tỉnh vào ngày 16/12/2021
603/TB-UBND 17/12/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các cấp
573/TB-UBND 30/11/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các cấp ngày 29/11/2021
180/TB-BCĐ 12/11/2021 Điều chỉnh một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
177/Tb-BCĐ 06/11/2021 Điều chỉnh một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
450/TB-UBND 06/10/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các cấp ngày 04/10/2021
156/TB-BCĐ 27/09/2021 Điều chỉnh một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
398/TB-UBND 13/09/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyến Văn Phương, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp rà soát, đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 13/9/2021
146/TB-BCĐ 04/09/2021 Tiếp tục thực hiện một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
129/TB-BCĐ 11/08/2021 Một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
320/TB-UBND 03/08/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp rà soát, đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 02/8/2021
298/TB-UBND 21/07/2021 Thông báo Nội dung, kết quả làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại buổi tiếp công dân định kỳ ở Trụ sở Tiếp công dân tỉnh vào ngày 15/7/2021
103/TB-BCĐ 07/07/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp rà soát, đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 05/7/2021
283/TB-UBND 30/06/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp rà soát, đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 30/6/2021
270/TB-UBND 24/06/2021 Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh 6 tháng cuối năm 2021 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
94/TB-BCĐ 22/06/2021 Bổ sung một số biện pháp giám sát công dân từ vùng dịch đến tỉnh Thừa Thiên Huế
90/TB-BCĐ 12/06/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp rà soát công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 12/6/2021
78/BCĐ-VH 08/06/2021 Về việc rà soát, báo cáo số lượng công dân từ thành phố Hồ Chí Minh trở về địa phương
85/TB-BCĐ 04/06/2021 Điều chỉnh một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
81/TB-BCĐ 02/06/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 02/6/2021
79/TB-BCĐ 31/05/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc hợp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 31/5/2021
79/TB-BCĐ 31/05/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 31 tháng 5 năm 2021
74/TB-BCĐ 30/05/2021 Bổ sung một số biện pháp giám sát công dân từ vùng dịch đến tỉnh Thừa Thiên Huế
73/TB-BCĐ 29/05/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 28/5/2021
211/TB-UBND 12/05/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ngày 12/5/2021
Tổng cộng1635
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị