• CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

    Bạn đọc: VÕ VĂN THÁI - kiệt 69 Đặng Tất, An Hòa

    kính gửi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hiện nay tôi đang sử dụng đất tại thửa đất số 121/2 và 121 thuộc tờ bản đồ số 39 tại địa chỉ Thôn An Vân, xã Hương Sơ, Thành phố Huế theo GCN số P 390467. Kính đề nghị cho tôi hỏi nội dung sau: 1) Đất của tôi có được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở không? 2) Sau này hết hạn sử dụng đất thì có tiếp tục được gia hạn không? 3) Hiện nay có dự án nạo vét Hói Đốc Sơ thì sau khi làm kè hói xong, thì tại đó có xây dựng đường dân sinh tại thửa đất của tôi để đi lại không Trân trọng cám ơn quý cơ quan (18/04/2019)

    Xem trả lời

Công khai (điện thoại, email)
  
.doc|.xls|.pdf|.txt|.zip|.rar

Website đơn vị