• Cấp lại quyền sử dụng đất.

    Bạn đọc: Trần Châu - 08- tổ 4. Kiệt 4 thôn Nam Thượng. Xã Phú Thượng. HuyệnPhus Vang . Tỉnh Thừa Thiên Huế

    Trích lục của tôi là đất ở nhưng trong sổ đỏ làm đất ở + vườn lâu năm. Nay tôi muốn chuyển lại toàn bộ là đất ở và đổi thành sổ hồng. Tôi đã nộp hồ sơ ngày 1/4/2019 đến nay vẫn chưa có kết quả. Trong giấy hẹn báo ngày 15/01/2020 là trả kết quả mà tôi gọi về trung tâm hành chính công là cứ hẹn. Vậy cho tôi xin câu trả lời và hướng giải quyết với ạ. Tôi xin chân thành cảm ơn. (16/01/2020)

    Xem trả lời

Công khai (điện thoại, email)
  
.doc|.xls|.pdf|.txt|.zip|.rar

Website đơn vị