• ĐƯỜNG QUY HOẠCH

    Bạn đọc: Võ Thị Thúy Hằng - Thủy Dương, Hương Thủy, TT Huế

    Kính gửi chuyên mục dân hỏi cơ quan chức năng trả lời Thông qua chuyên mục này mà tôi đã nhận được câu trả lời về làm đường quy hoạch tại Thủy Dương. Tôi rất cám ơn chuyên mục đã giúp bản thân tôi nói riêng và người dân sống tại KQH Vịnh Mộc biết được thông tin rất vui này. Tôi sẽ theo dõi cam kết của UBND thị xã Hương Thủy về việc sẽ thực hiện dự án trong năm 2018 và hi vọng dự án sẽ thực hiện sớm trong năm 2018 Trân trọng cám ơn chuyên mục (30/12/2017)

Công khai (điện thoại, email)
  
.doc|.xls|.pdf|.txt|.zip|.rar

Website đơn vị