Loại văn bản Quy Chế

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
25/QCPH-UBND-UBMT 10/03/2017 Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.
25/QCPH/UBND-HNDT 01/04/2016 Quy chế về mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020.
Tổng cộng2
Hiển thị