STT Tên thông báo Ngày đấu giá
1 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 281, tờ bản đồ số 26, tọa lạc tại: Tổ 9, thôn Thượng 2, phường Thủy Xuân, thành phố Huế 21/05/2021
2 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Tài sản đấu giá là Nhà, quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất tọa lạc tại thôn Ngọc Anh, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 21/05/2021
3 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo thi hành như sau: 1. Tài sản đấu giá: Khu nhà đất tại Lô 3.23, 3.24, 3.25, KQH Nam Vỹ Dạ 6 (đợt 3) - phường Vỹ Dạ - thành phố Huế (nay 26 Hà Huy Giáp,phường Vỹ Dạ, thành phố Huế) 07/05/2021
4 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Một tàu cá vỏ thép số đăng ký TTH-91555-TS, tên tàu Dành 555 và toàn bộ trang thiết bị, ngư lưới cụ đánh bắt thủy sản có ở trên tàu. 06/05/2021
5 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Lần 20) Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Vang tổ chức đấu giá tài sản của Công ty Cổ phần Thủy sản Phú Thuận An 29/04/2021
6 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, kê biên bảo đảm thi hành án .1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 232, tờ bản đồ số 39, Thượng 1 (cũ), phường Thủy Xuân, thành phố Huế theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 808860 do Ủy ban nhân dân thành phố Huế cấp ngày 12/11/2012 23/04/2021
7 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Lộc tổ chức đấu giá tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, kê biên bảo đảm thi hành án.Tài sản đấu giá, nơi có tài sản: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 109, tờ bản đồ số 159, địa chỉ thửa đất: Thôn Bạch Thạch, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 23/04/2021
8 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC phối hợp với Công ty TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá thanh lý xe ô tô hiệu Toyota, số loại: Hiace RZH115L-BFMGE, biển số 75B-01287 do Công ty TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế quản lý 23/04/2021
9 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo thi hành án.Tài sản đấu giá thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - Thửa đất số: 103; tờ bản đồ số: 35. - Địa chỉ thửa đất: 205/22 Bà Triệu, phường Xuân Phú, thành phố Huế. 22/04/2021
10 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Cho thuê tài sản có thời hạn cơ sở thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý 19/04/2021
Tổng cộng2205
Hiển thị

Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP