STT Tên thông báo Ngày đấu giá
1 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Tại thôn Hà Lạc, Hà Công, Sơn Công, Thủy Lập, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền 08/05/2020
2 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Tại thôn 2, 4, An Lộc, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền 07/05/2020
3 Thông báo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản.Tài sản đấu giá: Khu nhà, đất tại Lô H26, Khu đô thị mới An Cựu, phường An Đông, thành phố Huế 27/04/2020
4 Thông báo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản .Khu nhà đất tại số 09 Trần Bình Trọng, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 27/04/2020
5 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Khu quy hoạch dân cư thôn Ngọc Anh, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 27/04/2020
6 Thông báo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản .Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 70 (B40), tờ bản đồ số 38, địa chỉ: B40 đường Kim Liên (Khu quy hoạch Vỹ Dạ 7 cũ), phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 24/04/2020
7 Thông báo Về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu dân cư dịch vụ thương mại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 24/04/2020
8 Thông báo Về việc đấu giá tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 183, tờ bản đồ số 29, địa chỉ khu vực 6 (nay là tổ dân phố 6), thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 23/04/2020
9 Thông báo Về việc đấu giá quyền sử dụng đất 08 lô đất tại khu dân cư Nguyễn Vịnh, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 23/04/2020
10 Thông báo Về việc đấu giá quyền sử dụng đất 05 lô đất tại khu dân cư Triều Sơn Trung, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. 17/04/2020
Tổng cộng1807
Hiển thị

Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP