STT Tên thông báo Ngày đấu giá
1 Thông báo Về việc đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 221, tờ bản đồ số 18, địa chỉ: số 07 kiệt 43 Trần Hưng Đạo, phường Phú Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 12/07/2019
2 Thông báo Về việc đấu giá quyền sử dụng đất 47 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 2). 29/06/2019
3 Thông báo Về việc đấu giá Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại thửa đất số 401 tờ bản đồ số 14, Khu quy hoạch Kiểm Huệ, phường An Đông, thành phố Huế 28/06/2019
4 Thông báo Về việc đấu giá Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại thửa đất số 25, tờ bản đồ số 19 tại 65 (Số mới 82) Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, thành phố Huế 28/06/2019
5 Thông báo Về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu dân cư xen ghép tổ dân phố Giang Đông, khu dân cư xen ghép tổ dân phố An Gia, khu dân cư tổ dân phố Vân Căn, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 27/06/2019
6 Thông báo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá xe ôtô, tài sản đảm bảo thi hành án 24/06/2019
7 Thông báo Về việc đấu giá tài sản thanh lý là xe ô tô, xe ủi, xe rơ mooc, ô tô đầu kéo, phểu, gàu, sàn xe đầu kéo đã qua sử dụng 24/06/2019
8 Thông báo Về việc đấu giá tài sản thanh lý là cây xanh và trang thiết bị đã qua sử dụng 24/06/2019
9 Thông báo đấu giá KQH dân cư thôn Dương Nỗ Cồn, xã Phú Dương, huyện Phú Vang 21/06/2019
10 Thông báo Về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu dân cư thôn Đồng Bào, khu dân cư thôn Lai Trung, khu dân cư thôn Nam Dương và khu dân cư thôn Sơn Tùng, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 21/06/2019
Tổng cộng1384
Hiển thị

Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP