Văn bản do UBND tỉnh ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
813 /QĐ-UBND 15/04/2021 Về việc thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ lần thứ IV năm 2021
141/KH-UBND 09/04/2021 Kế hoạch thực hiện một số chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2021
2872/UBND-Cn 09/04/2021 Về việc định chính nội dung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 24/02/2021.
663/QĐ-UBND 08/04/2021 Về việc kiện toàn Ban Điều phối quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Thừa Thiên Huế
138/KH-UBND 08/04/2021 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về “tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt sản” trên địa bàn tỉnh
742/QĐ-UBND 08/04/2021 Về việc thu hồi đất của Hợp tác xã nông nghiệp Phú Thượng tại xã Phú Thượng, huyện Phú Vang và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang quản lý ( Diện tích 6.442,7 m2)
751/QĐ-UBND 08/04/2021 Về việc sáp nhập Bệnh viện đa khoa Chân Mây vào Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc trực thuộc Sở Y tế
15/CT-UBND. 08/04/2021 Về việc tăng cường công tác quản lý giá đất và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
739/QĐ-UBND 08/04/2021 Về việc công nhận xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
2837/UBND-NN 08/04/2021 Về việc triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường
743/QĐ-UBND 08/04/2021 Về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong ( Diện tích 8.123,0 m2)
753/QĐ-UBND 08/04/2021 Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu thuế tài nguyên, tiền cấp quyền, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
130/KH-UBND 07/04/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Chính sách hỗ trợ phát triển bảo tàng ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030"
738/QĐ-UBND 07/04/2021 Về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Lộc Điền ( Diện tích 991,3 m2)
134/KH-UBND 07/04/2021 Kế hoạch Giải quyết việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
135/KH-UBND 07/04/2021 Kế hoạch đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
136/KH-UBND 07/04/2021 Kế hoạch điều tra, rà soát về người khuyết tật trên địa bàn tỉnh năm 2021
733/QĐ-UBND 06/04/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Khen Hội doanh nhân cựu chiến binh tỉnh)
734/QĐ-UBND 06/04/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Khen Hội thẩm nhân dân)
720/QĐ-UBND 05/04/2021 Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
721/QĐ-UBND 05/04/2021 Ban hành Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế
722/QĐ-UBND 05/04/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
20/2021/QĐ-UBND 03/04/2021 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp
469/QĐ-UBND 03/04/2021 Về việc cho Công ty cổ phần Thương mại Phú Lộc gia hạn thuê đất để làm cửa hàng kinh doanh tổng hợp tại xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc ( Diện tích 4.798,7 m2)
717/QĐ-UBND 03/04/2021 Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn và lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế
21/2021/QĐ-UBND 03/04/2021 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thừa Thiên Huế
19/2021/QĐ-UBND 03/04/2021 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
718/QĐ-XPVPHC 03/04/2021 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính ÔNG VĂN VIẾT LAC
661/QĐ-UBND 02/04/2021 Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh xác định danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 (đợt 1)
126/KH-UBND 02/04/2021 Cai nghiện phục hồi đối với người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2021
Tổng cộng25913
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị