Văn bản do Bộ NN và PTNT ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
10/2020/TT-BNNPTNT 09/09/2020 Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
09/2020/TT-BNNPTNT 24/07/2020 Hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
08/2020/TT-BNNPTNT 30/06/2020 Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản
07/2020/TT-BNNPTNT 22/05/2020 Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
06/2020/TT-BNNPTNT 24/04/2020 Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
05/2020/TT-BNNPTNT 16/03/2020 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giống thủy sản
04/2020/TT-BNNPTNT 09/03/2020 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản
03/2020/TT-BNNPTNT 02/03/2020 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản
02/2020/TT-BNNPTNT 28/02/2020 Quy định tiêu chí kinh tế trang trại
01/2020/TT-BNNPTNT 16/01/2020 Quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
28/2019/TT-BNNPTNT 31/12/2019 Quy định về yêu cầu kỹ thuật kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản
29/2019/TT-BNNPTNT 31/12/2019 Quy định xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước
41/2018/TT-BNNPTNT 28/12/2019 V.v hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành NNPTNT
31/2018/TT-BNNPTNT 16/11/2019 V.v quy định về phân định ranh giới rừng
19/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2019 V.v hướng dẫn bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
21/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2019 V.v quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản, công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản...
09/2019/TT-BNNPTNT 27/08/2019 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón
08/2019/TT-BNNPTNT 09/08/2019 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản
07/2019/TT-BNNPTNT 07/08/2019 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản
3402/CT-BNN-TY 16/05/2019 Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh Dại ở động vật
05/2019/TT-BNNPTNT 02/05/2019 Quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
1276/QĐ-BNN-TCTS 19/04/2019 Về việc công bố Danh sách cảng cá chỉ định để xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác
1121/QĐ-BNN-TCTS 04/04/2019 Về việc công bố danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá năm 2019
469/QĐ-BNN-PC 30/01/2019 V.v công bố hệ thống hóa văn bản QPPL
33/2018/TT-BNNPTNT 16/11/2018 V.v quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng
32/2018/TT-BNNPTNT 16/11/2018 V.v quy định phương pháp định giá rừng, khung giá rừng
28/2018/TT-BNNPTNT 16/11/2018 V.v quy định về quản lý rừng bền vững
29/2018/TT-BNNPTNT 16/11/2018 V.v quy định về các biện pháp lâm sinh
30/2018/TT-BNNPTNT 16/11/2018 V.v quy định danh mục loài cây tồng lâm nghiệp chính, công nhận giống và nguồn giống...
24/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018 V.v quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản
Tổng cộng215
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị