Ngân hàng ý tưởng

Giải pháp nào "làm đẹp" cho Huế
Nguyễn Văn Phong
Xuân Phú Huế
22/10/2015
Thay đổi nào cho chính sách để thu hút đầu tư đô thị hoá

Kính gửi Lãnh đạo tỉnh Qua tiếp xúc với một số Chủ doanh nghiệp đã đầu tư trong và ngoài tỉnh tôi nhận thấy hiện nay chúng còn có các hạn chế sau khiến DN rất ngại đầu tư vào Huế:

1. Không mạnh dạn, không quyết đoán, không linh hoạt trong xử lý -> tâm lý làm luôn sợ sai sót. Kiến nghị: Chỉ cần tâm không thẹn, làm vì dân, vì Huế thì không có gì phải sợ.

2. Chỉ đạo của cấp trên không được cấp dưới quan tâm thực hiện đúng mức. Nhiều chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh nhưng địa phương gần như không quan tâm. Kiến nghị: Theo tôi biết, có DN ở Huế khi Doanh số KD trong ngày không đạt thì tối đó trưởng bộ phận đó phải lên gặp GĐ để họp. Đây là biện pháp chúng ta có thể tham khảo chứ không nhất thiết phải như DN.

 3. Hành lang pháp lý chưa thông thoáng: Đề xuất: Nhà nước cũng cần phải cam kết đối với DN về thời gian hoàn thành các thủ tục hành chính. Đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng, như vậy mới có thể thu hút được đầu tư.

4. Phần này hơi ngoài chủ để: Thực tế ở Huế không có yếu tố để lưu trú khách, thu nguồn tài chính từ ngoài tỉnh. Huế cần có nơi để du khách và người dân Huế tiêu tiền.

5. Quỹ đất Huế khá lớn cần mạnh dạn đổi đất lấy hạ tầng. Nhưng đổi đất như thể nào để có hiệu quả nhất mới là quan trọng.

6. Chúng ta có rất nhiều KCN CN, làng nghề, v v.... đa phần là nhỏ không phát huy được thế mạnh, "BUÔN CÓ BẠN BÁN CÓ PHƯỜNG". Theo tôi nghĩ, chẳng thà ít KCN nhưng quy mô lớn hơn sẽ đủ mạnh để kích thích đô thị vệ tinh kế cận phát triển còn hơn dàn trải như bây giờ. Mặc dù có nhiều KCN sẽ có nhiều điều kiện để thu hút đầu tư, nhiều lựa chọn cho các loại hình DN. Tuy nhiên nó cũng có những hệ luỵ: - Không đủ mạnh để kích thích phát triển đô thị kế cận -> đo thị không phát triển -> tiêu dùng khu vực giảm -> sản xuất cho ai - Dàn trải, không tập trung -> hạ tầng và BVMT hạn chế - Tâm lý đám đông của nhà đầu tư. Các loại hình CN phụ trợ ->Trong KCN có nhiều nhà đầu tư sẽ có nhiều lựa chọn bạn hàng, đối tác. .... Tất cả các điểm trên -> mức độ thu hút các KCN giảm -> vòng luẩn quẩn nói trên. Mong rằng Huế trong tương lai gần cần có 1 KCN ít nhất quy mô phải gấp 5 lần KCN Phú Bài hiện nay.

7. Các dự án chậm tiến độ ở Huế quá nhiều cần xử lý dứt điểm. Đặc biệt các dự án liên quan đến cảnh quan đô thị và an sinh của người dân.

Trên đây là một số ý kiến của tôi. Kính chúc các đồng chí sức khoẻ.
Tiêu đề: Phản hồi ý tưởng của bạn: Nguyễn Văn Phong; Ở địa chỉ: Xuân Phú Huế
Nội dung: Chúng tôi đã nhận được góp ý của bạn để xây dựng Huế ngày càng đẹp hơn. Cám ơn ý kiến tham gia của các bạn. Chúng tôi sẽ tiếp thu và tham khảo những ý kiến đóng góp của bạn trong quá trình chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trân Trọng.
File đính kèm: Gop y Phong_1.doc

Các ý kiến góp ý mới