Ngân hàng ý tưởng

Giải pháp nào "làm đẹp" cho Huế
Lê Quang Thứu
392 Phan Chu Trinh - Huế
28/11/2017
Tôi xin đề xuất một ý để giảm tình trạng ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm.
Hiện nay cùng với sự phát triển của Tỉnh nói chung và thành Huế nói riêng, số lượng sinh viên đại học tăng cao do nhu cầu đào tạo, số lượng phương tiện ô tô và mô tô cá nhân tăng nhanh... . Chính vì thế thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm tại các ngã tư và đường giao lộ nhất là vào mùa mưa như: ngã tư đường Nguyễn Huệ-Bà Triệu và đường Hùng Vương, ngã tư đường Bà Triệu - Trường Chinh, giao lộ phía cầu An Cựu với đường Hùng Vương - Phan Chu Trinh và Hải Triều, giao lộ đầu cầu Lò Rèn với đường Trần Phú - Phan Chu Trinh và nhiều điểm khác. Tôi đề xuất giải pháp như sau: trước đây tại các ngã tư đèn tín hiệu giao thông cho phép đi hai chiều một lúc nay đề nghị thay đổi tín hiệu giao thông chỉ cho đi một chiều, bố trí nhiều điểm cho rẽ phải khi có tín hiệu đèn đỏ. Nghiên cứu lắp tín hiệu giao thông ở các giao lộ thường xảy ra ùn tắc như nêu trên. Trân trọng!

Các ý kiến góp ý mới