Ngân hàng ý tưởng

Giải pháp nào "làm đẹp" cho Huế
Lê Đình Đông Nguyên
3/2/11 Lý Nam Đế - Huế
04/03/2015
Cây xanh đô thị và xây dựng thêm các con đường ven sông ở phía bắc thành phố

Tôi chỉ có hai ý kiến như thế này:

- Trước hết, khi trồng cây xanh đô thị, Huế của chúng ta cần phải có sự độc đáo riêng. Chúng ta có thể trồng cây ban đỏ dọc hai bên đường Võ Nguyên giáp. Như thế sẽ rất ý nghĩa.

- Thứ hai, cần phải vận động các hộ dân sống dọc theo sông Ngự Hà hiến đất để làm các con đường ven sông (ví dụ như làm một con đường nhỏ ven sông Ngự Hà chạy song song với đường Lê Duẩn). Làm như thế thì chính quyền thành phố sẽ bớt tốn kém kinh phí trong việc giải phóng mặt bằng; ngoài ra các hộ dân sống dọc ven sông Ngự Hà sẽ được hưởng lợi khi mặt tiền của nhà mình sẽ là một con đường đẹp, các hộ dân có thể kinh doanh dịch vụ nhà hàng, cà phê dọc theo các tuyến đường này.

                                                                (Lê Đình Đông Nguyên, 3/2/11 Lý Nam Đế - Huế)

Các ý kiến góp ý mới