Ngân hàng ý tưởng

Giải pháp nào "làm đẹp" cho Huế
Trần Đức Hiếu
237 tăng bạt hổ
08/06/2023
Biến các vùng đồi quanh thành phố Huế thành các điểm checkin Huế xanh

Nhà nước chỉ đạo người dân cùng làm trồng cây cải tạo các con đường khu vực đồi gần thành phố, di dời mồ mà hoặc trồng cây hàng rào che, biến khu vực đồi gần thành phố như Thuỷ Xuân Ngự Bình thành các con ngõ xanh như Đà Lạt từ đó phát triển các hàng quán homestay ven đồi, đây là cái Huế có thể làm được.

Các ý kiến góp ý mới