Ngân hàng ý tưởng

Anh/chị sẽ làm gì để cho Huế đẹp hơn
Nguyễn Xuân Nguyên
Vĩnh Ninh, Huế
16/11/2015
Một số ý kiến nhỏ xây dựng Huế
Tôi viết vài dòng để chia sẻ sự ủng hộ của mình đối với ý tưởng hình thành Hue Software Park và hình thành khu công nghiệp công nghệ cao của hai bạn nào đó. Đây là hướng đi cần thiết của Huế về phát triển công nghiệp. Phù hợp với tính chất đặc thù của TT Huế. Tuy nhiên tôi băn khoăn là Huế có đủ quyết tâm để thực hiện được điều này hay không? Theo tôi cái đầu tiên để kêu gọi nhà đầu tư là chính sách thu hút đầu tư, chẳng hạn với ý tưởng Hue Software Park, nhà đầu tư vào đây sẽ được miễn thuế sử dụng đất, miễn thuế TNDN trong 10 năm, miễn thuế nhập khẩu với các tài sản cấu thành tài sản cố định của doanh nghiệp, Tỉnh chủ động đầu tư cơ sở hạ tầng cơ bản như đường xá, điện, nước...Tỉnh cũng cần quy hoạch quỹ đất để phát triển khu công nghệ cao, đầu tiên có thể là gia công phần mềm, sau đó là nghiên cứu chế tạo vi mạch, nghiên cứu bào chế thuốc...Tỉnh cần có chiến lược ngay bây giờ để hình thành công nghiệp công nghệ cao, tranh thủ các nguồn vốn ODA, FDI vào lĩnh vực này. Bên cạnh đó, Đại học Huế cần nâng cao mạnh mẽ chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Một việc rất quan trọng nữa là phải nâng cao chất lượng cán bộ nhà nước, thậm chí thay đổi nếu không làm được việc. Tôi thấy lãnh đạo Tỉnh rất quyết liệt, nhưng đến cấp dưới thì làm việc ê a, đặc biệt là các cán bộ tuyến huyện, nhiều lúc tôi rất nản. Tôi đề nghị Tỉnh, Sở Nội Vụ, Sở Tư Pháp cần lập một bộ tiêu chí đánh giá về chất lượng làm việc của cán bộ, để người dân và doanh nghiệp trực tiếp đánh giá. Những cán bộ nào không làm được việc thì loại ngay. Đội ngũ cán bộ Huế cần thay đổi tư duy, nề nếp làm việc, phải có năng lực, năng động, mới bắt kịp xu hướng phát triển. Phải chuyển quan niệm giải quyết giúp sang phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tôi nói điều này có thể hơi đụng chạm, nhưng lãnh đạo Tỉnh cần phải nghĩ lớn, làm lớn hơn nữa, phải xứng đáng có một đội ngũ cán bộ tầm quốc gia khi TT Huế thành Thành phố trực thuộc Trung ương. (Nguyễn Xuân Nguyên - Vĩnh Ninh, Huế)

Các ý kiến góp ý mới