Ngân hàng ý tưởng

Anh/chị sẽ làm gì để cho Huế đẹp hơn
Uông Ngọc Tân
Báo Đầu tư- 103 Lê Sát, TP Đà Nẵng
21/03/2016
Nâng cấp một số tuyến đường cần thiết, đầu tư cây xanh, quy hoạch nghĩa trang
Để cho Huế đẹp hơn, cơ quan chức năng nên đầu tư nâng cấp đồng bộ các tuyến đường liên thôn, liên xã, liên phường ở những khu vực ven thành phố như khu Phường Đúc, Thuỷ Xuân, khu vực phía bắc Đại nội và đồn Mang Cá, khu phía Nam, phía Tây đàn Nam Giao... Tăng cường trồng cây xanh ở những tuyến đường tại các khu tái định cư mới, khu phố mới, những tuyến đường hiện nay vừa mới mở rộng hay mới xây dựng hoàn thành. Quy hoạch lại nghĩa trang ra xa thành phố.

Các ý kiến góp ý mới