Ngân hàng ý tưởng

Anh/chị sẽ làm gì để cho Huế đẹp hơn
Đặng Ngọc Hiệp
Hồ xuân Hương, Huế
11/06/2015
Bổ sung lề đi bộ tại công trình cải tạo đập đá

        Việc thực hiện dự án cải tạo công trình Đập Đấ sẽ có ý nghĩa rất lớn về mặt dân sinh, tô điểm thêm vẻ đẹp của thành phố Huế...Tuy nhiên, sau khi xem bảng thiết kế, thiết nghĩ cần phải bổ sung thêm hai lề hai bên của đập để dành cho người đi bộ. Thành phố chúng ta là thành phố du lịch, do vậy lượng khách đi bộ rất nhiều. Vì vậy, xây dựng lề đi bộ hai bên đập vừa dành lối đi cho người đi bộ, đảm bảo an toàn cho du khách và cũng tạo thêm điểm ngắm về đêm của thành phố Huế.

                                                                           (Đặng Ngọc Hiệp, Hồ xuân Hương, Huế) 

Tiêu đề: Phản hồi ý tưởng của bạn: Đặng Ngọc Hiệp; Ở địa chỉ: Hồ Xuân Hương, Huế
Nội dung: Chúng tôi đã nhận được tham gia góp ý của bạn về dự án cải tại Đập Đá. Chúng tôi ghi nhận và sẽ nghiên cứu tham gia góp ý của bạn. Trân Trọng.
File đính kèm: Gop y Dang Ngoc Hiep.doc

Các ý kiến góp ý mới