Ngân hàng ý tưởng

Giải pháp nào "làm đẹp" cho Huế
Nguyễn Mậu Lương
Số 100 Nhà A2 Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh Xuân Hà Nội
06/06/2016
Xây tượng đài vua Gia Long tại Huế.

Vua Gia Long,Người mở đầu triều đại phong kiến cuối cùng nước ta,có công lớn trong việc mở mang bờ cõi,xây dựng đất nước thống nhất thịnh vượng,để lại cho đời sau nhiều đi sản quý báu được thế giới công nhận.Vì thế cố đô Huế không có tượng đài vua Gia Long là không phải đạo,cũng như Hà Nội thiếu tượng đài vua Lý Thái Tổ.Rất mong ý tưởng này được sự đồng tình của lãnh đạo tỉnh nhà.

Các ý kiến góp ý mới