STT Tên thông báo Ngày đấu giá
1 Tb đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 68-1, tờ bản đồ số 11, số 25/5 (Nay là 5/4/16) đường Đoàn Hữu Trưng, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 643190 do UBND thành phố Huế 28/06/2024
2 Tb đấu giá Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số 820.4, tờ bản đồ số 05 (Nay là thửa đất số 97-1 + 101, tờ bản đồ số 25), địa chỉ thửa đất: Xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (Nay là số 4/325 đường Nguyễn Sinh Cung, tổ dân phố Tây Thượng, phường Phú Thượng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 27/06/2024
3 Tb đấu giá Công trình xây dựng, hệ thống dây chuyền máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, máy công trình của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Trang trí nội thất Handico Thừa Thiên Huế. 27/06/2024
4 THÔNG BÁO Về việc đấu giá TSĐB là Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Thửa đất số 7 tờ bản đồ số 67, địa chỉ thửa đất: Thôn Phụng Chánh 1, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Phú Lộc. 21/06/2024
5 Tb đấu giá Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại thửa đất số 88, tờ bản đồ số 34, địa chỉ: 33B (nay là 63) Phan Đình Phùng, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 21/06/2024
6 Tb Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số C5.43, tờ bản đồ số KQH, địa chỉ thửa đất: Khu tái định cư Hương Sơ giai đoạn 3, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 21/06/2024
7 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất gồm 20 lô đất tại khu quy hoạch đất ở thôn Xuân Ổ, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 14/06/2024
8 Tb đấu giá Quyền sử dụng đất 12 lô đất tại Khu dân cư thôn Nhất Tây, xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 14/06/2024
9 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất lô đất có ký hiệu 37 tại khu quy hoạch đất ở thôn Vĩnh Lương Khê, xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 14/06/2024
10 TB đấu giá Đấu giá sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê tại Trung tâm Y tế huyện Phú Vang 13/06/2024
Tổng cộng3512
Hiển thị