Ngân hàng ý tưởng

Giải pháp nào "làm đẹp" cho Huế
Phạm Bá Nam
UBND xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
24/08/2023
Thực hiện gắn mã QR tích hợp thông tin lên bảng tên đường (Street information)

Để xây dựng thành phố văn hóa, du lịch thông minh chúng ta cần thực hiện gắn mã QR trên bảng tên đường cho các tuyến đường trên thành phố. Khi quét mã QR này, người dân, khách du lịch có thể biết được một số thông tin cơ bản về vị trí, chiều dài, lộ giới tuyến đường cùng tiểu sử của danh nhân được đặt tên. Qua tra cứu thông tin về lịch sử, nhân vật gắn với tên đường cũng góp phần giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa dân tộc, địa phương; nâng cao tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc cho người dân cũng như khách du lịch đến Huế.

Các ý kiến góp ý mới