Ngân hàng ý tưởng

Giải pháp nào "làm đẹp" cho Huế
Đoàn Văn Viết Dũng
747/10, Trần Cao Vân, Đà Nẵng
14/10/2018
Qui hoạch đường Quốc lộ I Thủy Dương-Lăng Cô

Để phù hợp với xu thế phát triển, tỉnh cần quy hoạch quỹ đất dự phòng để 5 hoặc 10 năm sau mở rộng Quốc lộ I đoạn từ Thủy Dương -Lăng Cô thành ít nhất 6 làn xe (mỗi bên thêm ót nhất 1 làn xe) vĩa hè ít nhất 5m. Đoạn trước sân bay Phú Bài ít nhất 8 làn xe

Các ý kiến góp ý mới