Ngân hàng ý tưởng

Giải pháp nào "làm đẹp" cho Huế
Đặng Nguyễn Ngọc Hải
Số 96 Kiệt 131 Đường Trần Phú, TP Huế
06/09/2015
Triển khai các tuyến xe buýt công cộng

         Tôi đã đọc qua Quyết định 2011/QĐ-UBND năm 2014 Quy hoạch mạng lưới hành khách vận tải công cộng Thừa Thiên Huế. Tôi hi vọng quyết định sẽ được triển khai nhanh chóng, để việc đi lại của người dân dễ dàng. Với những tháng, ngày, giờ cao điểm (Thứ 7, CN) lượng khách đông thì nên tăng thêm giờ hoạt động và tăng chuyến. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai các tuyến liên tỉnh như Đà Năng - Huế và Quảng Trị - Huế để việc đi lại của người dân tiện lợi hơn. Cũng như thúc đẩy du lịch ở Thừa Thiên Huế.

                                     (Đặng Nguyễn Ngọc Hải - Số 96 Kiệt 131 Đường Trần Phú, TP Huế)

Tiêu đề: Phản hồi ý tưởng của bạn: Đặng Nguyễn Ngọc Hải; Ở địa chỉ: Số 96 Kiệt 131 Đường Trần Phú, TP Huế
Nội dung: Như bạn cũng đã biết, ngày 09 tháng 10 năm 2014, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2011/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Ngay sau khi có quyết định trên, Tỉnh đã có Quyết định số 2394/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2014 Ban hành quy định về tổ chức, quản lý quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng 2030. Theo đó, Tỉnh cũng đã giao cho Sở Giao thông vận tải chủ trì nghiên cứu, đề xuất, trình UBND tỉnh phê duyệt các dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo hạ tầng giao thông phục vụ vận tải hành khách công cộng theo đúng quy định. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính và các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho hoạt động của xe buýt tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia kinh doanh khai thác có hiệu quả. Gaio Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì giúp UBND tỉnh trong việc kêu gọi đầu tư, xây dựng các giải pháp tìm nguồn vốn đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở GTVT bố trí kế hoạch vốn ngân sách hàng năm để thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy hoạch. Đồng thời giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị phối hợp và hỗ trợ Sở Giao thông vận tải trong công tác tổ chức, quản lý hoạt động xe buýt và xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Ưu tiên bố trí quỹ đất dùng để xây dựng hạ tầng phục vụ hoạt động xe buýt. Tỉnh cũng đặc biệt khuyến khích mọi người dân tham gia sử dụng dịch vụ xe buýt và đảm bảo quyền lợi của người dân khi đi xe buýt được hưởng mức giá vé phù hợp thông qua trợ giá từ ngân sách nhà nước.Các đối tượng như: Người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi, người cao tuổi, học sinh, sinh viên khi đi xe buýt được hỗ trợ, ưu đãi giá vé theo quy định. Tỉnh cũng sẽ tập trung các giải pháp về phát triển kết cấu hạ tầng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; có giải pháp hỗ trợ tài chính nhà nước cho hoạt động xe buýt; nâng cao chát lượng phục vụ, có giải pháp huy động vốn đầu tư để mở rộng mạng lưới vận tải công cộng... Ngoài ra, nhằm thực hiện tốt Quyết định số 2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh, ngày ngày 06 tháng 02 năm 2015, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 302/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án lựa chọn nhà thầu cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá từ ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Chủ tịch UBND tỉnh đã Công văn số 3323/UBND-GT ngày 02 tháng 7 năm 2015 thống nhất chủ trương cho phép Công ty TNHH TM&DV Hoàng Đức nghiên cứu đầu tư Bến xe buýt kết hợp bãi đỗ, trạm bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện tại Khu đô thị mới An Vân Dương. Công văn số 4302/UBND-GT ngày 17/8/2015, thống nhất chủ trương cho phép Công ty TNHH TM&DV Hoàng Đức nghiên cứu, lập Dự án đầu tư Bến xe buýt và Bến xe chất lượng cao tại Khu E- Đô thị mới An Vân Dương, có diện tích khoảng 4,3ha. Ngày 2 tháng 7 năm 2015, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 3355/UBND-GT đồng ý nguyên tắc cho phép Công ty TNHH TM & DV Hoàng Đức mở các tuyến xe buýt theo hình thức tự chủ về tài chính, phục vụ Khu công nghiệp Phú Bài, bao gồm các tuyến sau: Tuyến 1: Lăng Cô – Khu Công nghiệp Phú Bài và ngược lại. Tuyến 2: Cầu Hai – Khu Công nghiệp Phú Bài và ngược lại. Tuyến 3: Vinh Hiền – Khu Công nghiệp Phú Bài và ngược lại. Tuyến 4: Vinh Hà – Khu Công nghiệp Phú Bài và ngược lại. Còn ngày 27 tháng 8 năm 2015, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 4512/UBND-GT đồng ý nguyên tắc cho phép Công ty TNHH TM & DV Hoàng Đức mở các tuyến xe buýt theo hình thức tự chủ về tài chính, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, bao gồm các tuyến sau: Tuyến Đông Ba – Phong Bình và ngược lại. Tuyến Bến xe phía Nam – Vinh Thanh và ngược lại. Tuyến Bến xe phía Nam – Thị trấn Sịa chạy theo lộ trình: Bến xe phía Nam – Tỉnh lộ 4 – Thị trấn Sịa và ngược lại. Có thể nói rằng Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đang được tỉnh triển khai theo đúng lộ trình. Cám ơn những đóng góp rất tâm huyết của bạn. Trân Trọng.
File đính kèm: Gop y Dang Nguyen Ngoc Hai.doc

Các ý kiến góp ý mới