Ngân hàng ý tưởng

Giải pháp nào "làm đẹp" cho Huế
Lê Bá Quang
Quảng Điền, Thừa Thiên Huế
07/05/2016
Một vài góp ý trong lễ hội Đêm Hoàng Cung - Festival Huế

Là một người con của Huế, Lớn lên và học tập ở Huế 22 năm. 4 năm làm việc ở Đà Nẵng. Đợt Festival vừa rồi tôi cũng có tham gia vài lễ hội, nhưng lần đầu tiên tham gia lễ hội Đêm Hoàng Cung. Tôi có một số góp ý như sau: - Về âm nhạc: ở Điện Thái Hòa thì mọi thứ đều ổn, nhưng các không gian nghệ thuật ở các khu vực khác: Âm lượng quá to, nội dung nhạc loạn xạ lúc nhạc anh lúc nhạc việt nghe không hay tí mô cả -> theo tôi thì nếu có mở nhạc thì mở âm lượng vừa phải và mở nhạc cung đình Huế để tạo không gian Hoàng Cung. - Về ánh sáng: Hiện tại thì đang để đổi màu liên tục, theo ý kiến cá nhân thì chỉ chiếu đèn màu vàng lên các cung điện, làm thế vừa để tạo dấu ấn vàng son mà người xem đỡ đau mắt, du khách chụp ảnh cũng đẹp hơn nữa.

Các ý kiến góp ý mới