Ngân hàng ý tưởng

Giải pháp nào "làm đẹp" cho Huế
Nguyễn Văn Hòa
Bình Điền, TX Hương Trà
05/09/2015
Phát triển và nắm bắt thời cơ

         Theo quy hoach chung, thì hiện tại tôi thấy các nhà quy hoạch cũng như lãnh đạo tỉnh đã đi đúng hướng để quy hoạch tỉnh, nhất là khu đô thị mới An Vân Dương đã bắt đầu hình thành nên diện mạo mới cho phía nam TP Huế, nhưng tôi thấy về tiến độ còn khá chậm chưa có sự bứt phá. Cả nước đang trong lúc hội nhập sâu rộng các nhà đầu tư đang nhắm đến thị trường Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ, Nếu chúng ta chậm chân thì sẽ khó thu hút đầu tư. Đặc biệt trong thời gian này chúng ta cần bứt phá để đưa TT Huế phát triển, và xây dựng TP Huế trở thành thành phố Trực thuộc trung ương... nếu chậm thì cơ hội khó có thể đến lần 2, thời điểm này là thời điểm mà các nhà đầu tư đang chú ý khá nhiều đến vùng Trung Bộ đặc biệt là ở Huế. Nên tôi mong quý ban lãnh đạo, cần có những phương án, để đẩy nhanh tiến độ các dự án tạo điểm nhấn cho khu vực Đô thị An Vân Dương, và làm cho TP Huế Đi trước thời đại. Để TP Huế Phát triển theo hướng đã đề ra đúng lộ trình...

                                                                      (Nguyễn Văn Hòa - Bình Điền, TX Hương Trà)

Các ý kiến góp ý mới