Ngân hàng ý tưởng

Giải pháp nào "làm đẹp" cho Huế
Đức Thành
Số 11/53 Mang Cá - Tp Huế
27/04/2016
Làm cho Huế đẹp hơn.
Hiện ở Huế có 2 cầu rất hẹp đó là cầu Vạn Xuân và cầu An Hòa (giữa đường Tăng Bạt Hổ và Đặng Tất) mà lưu lượng người qua lại 2 cầu rất lớn, mong cơ quan chức năng quan tâm xây dựng 2 cầu này rộng và đẹp hơn tạo điều kiện cho người dân thoải mái đồng thời làm cho không gian Huế ngày càng đẹp hơn trong mắt du khách./.

Các ý kiến góp ý mới