Ngân hàng ý tưởng

Anh/chị sẽ làm gì để cho Huế đẹp hơn
Hoàng Quốc Phong
An Cựu, Huế
23/08/2015
Ý thức người dân khi dừng chờ tàu hỏa

         Hiện nay vấn đề chấp hành luật giao thông của người dân rất kém, một hiện tượng mà tôi thấy rất chướng mắt là ở những gác chắn tàu hỏa, khi dừng chờ tàu đi qua, mặc dù là đường 2 chiều nhưng người dân thường có thói quen đứng tràn ra cả hai chiều của đoạn đường đó, gây nên tình trạng tắc đường, lộn xộn, nhốn nháo. Đây là một hiện tượng vô cùng xấu xí, kém ý thức. Tôi đề nghị cần lắp những biểu báo cấm người dân khi dừng chờ tàu không được phép tràn ra cả hai chiều của đoạn đường, cán bộ đứng chắn gác có trách nhiệm nhắc nhở người dân về việc này. Đây là một vấn đề nhỏ, nhưng thể hiện sự nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp, tạo dựng cho người dân nếp sống văn minh đô thị. Vấn đề này tôi nghĩ Tỉnh cần làm ngay.

                                                                      (Hoàng Quốc Phong - An Cựu, Huế)

Các ý kiến góp ý mới