Ngân hàng ý tưởng

Giải pháp nào "làm đẹp" cho Huế
Hoàng Mạnh Hùng
Phước Vĩnh - Huế
16/11/2015
Cần thay đổi hình thức Nhà văn hóa trung tâm
Theo ý kiến của bản thân, bộ mặt tp Huế trong một thời gian dài vừa qua mặc dù đã có những chuyển biến tích cực về mặt hạ tầng đô thị, tuy vậy dấu ấn về kiến trúc chưa thực sự rõ nét, chưa có một điểm nhấn thực sự mang tính biểu tượng hiện đại của Huế. Tại trung tâm tp đã tồn tại nhà văn hóa trung tâm, tuy nhiên có vẻ công trình này hiện ko còn thích hợp về mặt kiến trúc cũng như chất lượng công trình. Đề xuất: cần xây dựng mới nhà văn hóa trung tâm trên khu đất hiện tại với một kiến trúc hiện đại, kết hợp truyền thống đảm bảo tạo một điểm nhấn, hình thành biểu tượng mới của Huế và đảm bảo "chẳng nơi nào có được". Giải pháp: kêu gọi nhà đầu tư bỏ 100% vốn để thực hiện công trình, đồng thời có thể giao lại cho nhà đầu tư 1 hay nhiều mảnh đất vàng trong tp để đầu tư kinh doanh tương đương với giá trị công trình.

Các ý kiến góp ý mới