Ngân hàng ý tưởng

Anh/chị sẽ làm gì để cho Huế đẹp hơn
Hoàng Quốc Thiên
Vĩnh Ninh, Huế
08/08/2015
Bảo vệ tượng điêu khắc

             Đề nghị Tỉnh có phương án nhanh chóng bảo vệ hơn 100 bức tượng được các nhà điêu khắc trong và ngoài nước hiến tặng cho Huế. Những bức tượng này đang xuống cấp nhanh chóng, do thời tiết và ý thức con người. Không thể tin một vùng đất vốn tự hào có bề dày văn hóa, lại đối xử đối với những công trình kiến trúc văn hóa theo cách như thế này. Tôi rất xấu hổ khi một người bạn nước ngoài đã nói "Nếu các bạn mời lại những người đã tạo ra các tác phẩm này thì tôi nghĩ họ sẽ không đến đâu".

            Đề nghị Tỉnh cần quy hoạch một công viên để trưng bày các tác phẩm này, tôi từng nghe có một dự án di dời những bức tượng này về khu vực dưới chân núi Ngự Bình, đây là một địa điểm rất tuyệt vời nhưng vì sao đến nay vẫn chưa tiến hành được?! Bảo vệ những tác phẩm này không chỉ bảo vệ những giá trị văn hóa, mà còn bảo vệ uy tín và danh dự của Tỉnh nhà.

                                                                                (Hoàng Quốc Thiên,  quocthienhoang@gmail.com)

Các ý kiến góp ý mới