Ngân hàng ý tưởng

Giải pháp nào "làm đẹp" cho Huế
Đoàn Văn Viết Dũng
647/10, Trần Cao Vân, Đà Nẵng
22/05/2019
Quy hoạch tuyến phố Dịch vụ y tế
Thành phố Huế cần nghiên cứu quy hoạch tuyến phố đường Ngô Quyền thành tuyến phố Dịch vụ y tế để chỉnh trang và đưa hoạt động kinh doanh dịch vụ y tế và các dịch vụ "ăn theo" đi vào văn minh, chuyên nghiệp hơn

Các ý kiến góp ý mới