Ngân hàng ý tưởng

Giải pháp nào "làm đẹp" cho Huế
Đoàn Văn Viết Dũng
647/10, Trần Cao Vân, Đà Nẵng
28/10/2018
Làm cho Huế vĩ đại hơn
Thời gian gần đây, kể từ khi Tân Chủ tịch UBND Tỉnh TT Huế Phan Ngọc Thọ nhậm chức, tân Chủ tịch đã tỏ ra là một người rất năng động, nói nhiều, làm mạnh, quyết liệt tôi thật sự ngưỡng mộ ông ấy. Để góp phần là Huế đẹp hơn tôi xin góp ý là Tỉnh nên phát động phong trào "Làm cho tỉnh TT Huế vĩ đại hơn" và triển khai cho tất cả các cơ quan, đơn vị, các tổ chức xã hội, đoàn thể định kỳ (2 năm) xây dựng kế hoạch , báo cáo tổng kết về việc "góp phần là TT Huế vĩ đại hơn". Yêu cầu mỗi cơ quan, đơn vị,... tạo ra được một sự khác biệt rõ rệt so với những kết quả đạt được trong những năm viừa qua.

Các ý kiến góp ý mới