Ngân hàng ý tưởng

Giải pháp nào "làm đẹp" cho Huế
Nguyễn Quang Huy
Thủy Vân, Hương Thủy, TT Huế
09/02/2017
Mở rộng thành phố
Hiện tại các khu đô thị và KQH mới đang phát triển : khu đô thị Royal Park, khu đô thị Phú Mỹ An, khu đô thị Green city, khu đô thị Đông Nam Thủy An, khu quy hoạch Thủy Thanh, KQH Thủy Vân, The Manor Crown Huế. Do đó, tôi đề xuất lãnh đạo xem xét để mở rộng thành phố Huế xứng tầm phát triển,

Các ý kiến góp ý mới