Ngân hàng ý tưởng

Giải pháp nào "làm đẹp" cho Huế
Hồ Thị Phượng
Phong Điền, Thừa Thiên Huế
29/06/2015
Để Huế phát triển và văn minh hơn

         Tôi thấy vào mùa mưa Huế thường hay ngập lụt ảnh hưởng rất nhiều đến việc phát triển kinh tế và du lịch của Huế. Tôi mong Lãnh đạo của tỉnh sẽ có hướng khắc phục cống rãnh của tỉnh nhà để Huế không chỉ thu hút khách du lịch và phát triển kinh tế trong mùa nắng mà cả mùa mưa.Tôi thấy dân Huế mình sống chưa văn minh, nạn chèo kéo khách; bán hàng rong ở các khu du lịch, xả rác, chó chạy rông giữa đường không nhọn mồm lại. Không phải tự nhiên mà người dân họ vào khuôn khổ, nề nếp, họ chỉ nghĩ cái lợi của mình đầu tiên, cái gì khỏe có lợi cho họ thì họ làm. Ở Đà Nẵng họ đã làm và thực hiện tốt các chính sách " 5 không và 3 có", tại sao mình không làm được.

         Tôi mong các Lãnh đạo tỉnh sẽ có những chính sách phù hợp và quyết liệt để Huế đẹp hơn và là điểm đến của khách du lịch trong và ngoài nước.

                                                                       (Hồ Thị Phượng, Phong Điền, Thừa Thiên Huế)

Tiêu đề: Phản hồi ý tưởng của bạn: Hồ Thị Phượng; Ở địa chỉ: Phong Điền, Thừa Thiên Huế
Nội dung: Chúng tôi đã nhận được góp ý của bạn để xây dựng Huế ngày càng đẹp hơn. Cám ơn ý kiến tham gia của các bạn. Chúng tôi sẽ tiếp thu và tham khảo những ý kiến đóng góp của các bạn trong quá trình lãnh, chỉ đạo các banh ngành của tỉnh nhằm khắc khục những hạn chế mà các bạn đã chỉ ra. Trân Trọng.
File đính kèm: Gop y Ho Thi Phuong.doc

Các ý kiến góp ý mới