Ngân hàng ý tưởng

Giải pháp nào "làm đẹp" cho Huế
HỒ TỊNH TÂM
HỒ TỊNH TÂM
16/07/2015
Khôi phục lại trụ đèn trên cầu mới

Tôi thấy một trụ đèn đường trên cầu mới (cột thứ 3 bên phải theo hướng Bắc - Nam) đã bị tháo dỡ đi hơn một năm nay nhưng không biết cơ quan quản lý chuyển ngành có dụng ý gì hay bị trộm đi !?

                                                                         (HỒ TỊNH TÂM, VINALOTU@GMAIL.COM)

 

Tiêu đề: Phản hồi ý tưởng của bạn: Hồ Tịnh Tâm; Ở địa chỉ: email vinatotu@gmail.com
Nội dung: Chúng tôi đã nhận được phản án của bạn về trụ đèn đường trên cầu mới bị mất. Về vấn đề này chúng tôi sẽ tiếp thu và chỉ đạo các banh ngành lên quan kiểm tra, khắc phục. Trân Trọng.
File đính kèm: Gop y Ho Tinh Tam.doc

Các ý kiến góp ý mới