Ngân hàng ý tưởng

Giải pháp nào "làm đẹp" cho Huế
Nguyễn Văn Phong
Xuân Phú, Huế
16/11/2015
Thay đổi nhỏ ý nghĩa lớn
Kính gửi Lãnh đạo UBND tỉnh Tôi xin đề xuất 1 vài thay đổi rất nhỏ nhưng làm cho Huế đẹp hơn nhiều trong mắt khách du lịch 1. Người dẫn khách đến các địa điểm du lịch phải được miễn phí. Thực tế đây gọi là hoa hồng, ví dụ tôi là người Huế, đi Đại Nội không biết bao nhiêu lần nhưng khi có người quen đến Huế lại phải làm hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ, nhưng khi tôi làm việc này (đưa khách đến địa điểm du lịch) lại vẫn phải trả chi phí vào cổng trong khi nhu cầu không có (vì người quen nên phải vào) 2. Cảnh sát giao thông nên tăng cường hướng dẫn xe ngoại tỉnh hơn là chăm chăm xử phạt (xe trong tỉnh thì sợ vì cơ chế xin cho) Thiết nghĩ hai thay đổi này tuy đơn giản nhưng sẽ làm Huế đẹp hơn trong mắt du khách.
Gop y Phong_1.doc 

Các ý kiến góp ý mới