"LÀM CHO HUẾ ĐẸP HƠN" GÓP PHẦN CỦNG CỐ VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ THỪA THIÊN HUẾ

 

            Những năm qua, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế trong nước và khu vực, kinh tế Thừa Thiên Huế  tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng phù hợp, khắc phục khó khăn, tập trung mọi nguồn lực và giải pháp để vươn lên trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh và trật tự an toàn xã hội. Khẳng định được vị thế và vai trò là trung tâm về văn hóa, du lịch, khoa học - công nghệ, y tế chuyên sâu và giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của khu vực miền Trung và cả nước.

            Củng cố, duy trì và phát triển vị thế của Thừa Thiên Huế được Đảng bộ và chính quyền, nhân dân tỉnh xác định là yêu cầu  cấp thiết  trong giai đoạn phát triển và hội nhập hiện nay.

            Không có tiêu chí đánh giá vị thế vùng đất, thước đo vị thế được hình thành từ  xã hội, do cộng đồng xã hội công nhận và tôn vinh . Nói đến vị thế của vùng đất không thể không nói đến thế và lực, là tiềm năng nội lực, là sức mạnh  lan tỏa và thu hút của nền kinh tế và thương hiệu của vùng đất.

            Nền kinh tế  tỉnh nhà đang trên đà phát triển, chuyển dần từ chiều rộng sang chiều sâu, trong đó yếu tố vốn và công nghệ đóng vai trò quyết định. Vươn lên từ kinh tế, nâng cao chất lượng nền kinh tế là mục tiêu quan trọng để Thừa Thiên Huế phát triển xứng tầm so với khu vực.

            Thế chúng ta đang củng cố, vượt qua những trở ngại về lực. Nâng cao thế là nhiệm vụ cấp bách, củng cố vị thế cũng là điều kiện để thu hút lực. Khơi dậy lòng tự hào vùng đất Huế, con người Huế để tạo thế và lực từ nội tại.

            Không ai có thể tự hào về quê hương này thay chúng ta, khát khao cống hiến của chính chúng ta phải được khởi dậy để trở thành động lực tinh thần cũng như vật chất thúc đẩy phát triển Tỉnh nhà.

            Huế lộng lẫy, sang trọng  trong quá khứ, chúng ta "Làm cho Huế đẹp hơn" trong hiện tại. "Làm cho Huế đẹp hơn" phải là phong trào vận động từ cơ sở, từ nhà trường, doanh nghiệp, công sở, khu dân cư, lực lượng vũ trang; đẹp hơn từ ứng xử trong giao tiếp, giữ gìn vệ sinh môi trường, văn hóa công sở, văn hóa học đường, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng, quê hương...

            "Làm cho Huế đẹp hơn", không ai  làm thay chúng ta mà hơn hết mỗi một chúng ta luôn  tự hỏi mình làm gì cho Huế đẹp hơn; mình vận động mọi người cùng làm gì cho Huế đẹp hơn; mình kiến nghị các cấp chính quyền cần làm gì để Huế đẹp hơn để  tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức tự hào và khát khao đóng góp xây dựng quê hương góp phần củng cố và nâng cao vị thế Thừa Thiên Huế trong thời kỳ  hội nhập và phát triển ./.

  UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Các ý kiến góp ý mới