Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Năm 2009

STT Mã đề tài Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 2009-002 Phân loại, đánh giá giá trị và thí điểm trưng bày các sản phẩm văn hóa vật thể của đồng bào dân tộc ít người ở huyện A Lưới. 2009 - 2009 Khoa học xã hội nhân văn UBND huyện A Lưới
2 2009-001 Địa chí Thừa Thiên Huế, phần Văn hóa 2009 - 2016 Khoa học xã hội nhân văn Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển
3 TTH.2009-KC.03CS Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình chế biến, bảo quản kiệu tại Hương Chữ, huyện Hương Trà 2009 - 2010 Khoa học Công nghệ Hợp tác xã Nông nghiệp La Chữ, huyện Hương Trà
4 TTH.2009-KC.11 Nghiên cứu thành phần và tác dụng dược lý của nấm Linh Chi đặc hữu nuôi trồng tại Thừa Thiên Huế 2009 - 2012 Khoa học Tự nhiên Trường Đại học Khoa học Huế
5 TTH.2009-KC.10 Nghiên cứu, đánh giá và thử nghiệm trồng phục hồi cây ngập mặn tại Tân Mỹ, huyện Phú Vang và phía Tây đầm Lập An, huyện Phú Lộc 2009 - 2012 Khoa học Nông nghiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
6 TTH.2009-KX.09 Nghiên cứu đánh giá các điều kiện phát triển công nghệ cao và đề xuất mô hình khu công nghệ cao tại Thừa Thiên Huế 2009 - 2011 Khoa học Công nghệ Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ
7 TTH.2009-KC.07UTCN Nghiên cứu xây dựng phần mềm đa ngữ (chữ Nôm, Thái và Chăm) phục vụ bảo tồn văn hoá dân tộc (đã nghiệm thu) 2009 - 2012 Khoa học Công nghệ Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế
8 TTH.2009-KC.02CS Nuôi thử nghiệm nhím bờm (Acanthion Subcristatum) ở huyện Nam Đông 2009 - 2010 Khoa học Nông nghiệp Phòng Nông nghiệp huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế
9 TTH.2009-KC.01CS Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để xây dựng mô hình sản xuất một số loại nấm ăn và nấm dược liệu có giá trị kinh tế cao tại huyện Phú Vang 2009 - 2011 Khoa học Nông nghiệp HTX Nông nghiệp Phú Lương I, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế
10 TTH.2009-KC.05 Thử nghiệm ứng dụng công nghệ VISS (Vietnam Ionic Soil Stabilizer) để xây dựng đường giao thông nông thôn ở Thừa Thiên Huế 2009 - 2011 Khoa học Công nghệ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
Tổng cộng15   Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối